Erasmus+

1. Akdreditace v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Naše škola získala akreditaci Erasmus+ v oblasti odborného vzdělávání a přípravy  na období 1. 2. 2022 – 31. 12. 2027 (označení projektu 2021-1-CZ01-KA121-VET-000046376). Akreditace umožňuje naší škole zjednodušený přístup k možnostem financování mobilit pro žáky a zaměstnance školy. Každý rok podává škola žádost o schválení rozpočtu na 15 měsíců.

Koordinátorkou projektu Erasmus+ je Mgr. Šárka Peterková (peterkova(@)copsu.cz).

Podmínky účasti na mobilitě Erasmus+ shrnuje směrnice školy k organizování zahraničních mobilit: Organizace výjezdů do zahraničí


Školní rok 2022/23

2022-1-CZ01-KA121-VET-000059979
Výše grantu: 78 800 EUR
Schválené aktivity: krátkodobá mobilita, dlouhodobá mobilita, stínování, návštěva pozvaného experta
Přehled realizovaných mobilit

Následující uchazeči byli úspěšní ve výběrovém řízení na školní rok 2022/23 a mobility jim budou nabízeny v souladu s jejich oborem, preferovaným místem pobytu a informacemi uvedenými při výběrovém řízení. Výběrové řízení 2022


Školní rok 2023/24

2023-1-CZ01-KA121-VET-000115886
Výše grantu: 92 371 EUR
Schválené aktivity: krátkodobá mobilita, dlouhodobá mobilita, stínování, kurzy a odborná školení, výukové a školicí pobyty, návštěva pozvaného experta
Přehled realizovaných mobilit

Následující uchazeči byli úspěšní ve výběrovém řízení na školní rok 2023/24 a mobility jim budou nabízeny v souladu s jejich oborem, preferovaným místem pobytu a informacemi uvedenými při výběrovém řízení. Výběrové řízení 2023


Dokumenty / zahraniční výjezdy


2. Erasmus pro studenty VOŠ

Program Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání 2021-27

Akreditace vysokoškolských konsorcií
Číslo akreditace: 2021-1-CZ01-KA130-HED-000006376


3. Konsorcium

Pro zajištění stáží pro studenty, vyučující a zaměstnance školy můžeme využívat i členství v konsorciu EDUCA 2021-2027