Erasmus +

Zahraniční mobility

Aktuální zprávy z mobilit

Naše škola získala Akreditaci Erasmus+ v oblasti odborného vzdělávání a přípravy 2022-1-CZ01-KA121-VET-000059979 na období 2022 – 2027. Následující uchazeči byli úspěšní ve výběrovém řízení na školní rok 2023/24 a mobility jim budou nabízeny v souladu s jejich oborem, preferovaným místem pobytu a informacemi uvedenými při výběrovém řízení.

Výběrové řízení 2022 / Výběrové řízení 2023
Někteří z úspěšných žadatelů se již v červnu 2022 účastnili odborných exkurzí v Rakousku.

Zahraniční výukové pobyty a praxe

Mobility Erasmus+
Erasmus Policy Statement

Dokumenty / zahraniční výjezdy