Provozní technika – DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Kód oboru: 23-43-L/51 Provozní technika
Určeno pro:absolventy středních škol
Druh studia:denní
Délka studia:2 roky
Způsob ukončení:maturitní zkouška / maturitní vysvědčení
Dosažené vzdělání:střední vzdělání s maturitní zkouškou

Průběh studia:

 • studium prohlubuje a rozšiřuje znalosti z učebního oboru
 • zaměření oboru na odbornou, technickou stránku malých i velkých provozů a odborné vedení vlastních firem
 • místo tradičních osnov máme moduly, ve výuce užíváme žákovské projekty
 • výuka v moderních učebnách a laboratořích
 • příprava k maturitě z českého jazyka, matematiky nebo cizího jazyka a odborných předmětů elektro

Absolvent dovede:

 • získá dovednosti pro navrhování a konstrukci technických zařízení, nářadí, nástrojů a výrobních pomůcek
 • je schopen vést výrobní, kontrolní i servisní provoz technického zaměření
 • určuje správné technologické podmínky výroby
 • umí číst a vypracovat výrobní výkresy a dokumentaci
 • získá specializaci dle požadavků zaměstnavatele
 • ovládá práci na počítači v aplikačním prostředí a moderní měřící techniku
 • uplatní se jako strojírenský technik, mistr, dispečer, technolog, zkušební technik, servisní technik, vedoucí pracovních čet a kolektivů.
 • může se ucházet o studium na vysoké školy a VOŠ