Kód oboru:26-51-H/01 Elektrikář
Určeno pro:absolventy středních škol
Druh studia:denní
Délka studia:1 rok
Způsob ukončení:závěrečná zkouška / výuční list
Dosažené vzdělání:Střední odborné vzdělání s výučním listem
Učební plánPDF ke stažení

Elektrotechnický obor pro zájemce, kteří již získali úspěšně výuční list nebo maturitní vysvědčení v jiném oboru a chtěli by si ve zkrácené dálkové formě studia rozšířit profesní kvalifikaci v oblasti elektro

Pro všechny, kteří by chtěli umět instalovat slaboproudé rozvody a rozvody nízkého napětí, telekomunikační a zabezpečovací zařízení i zapojovat a vyrábět elektronické obvody.

Forma a průběh výuky:

 • Výuka probíhá podle rozvrhu hodin ve čtrnáctidenním cyklu. Jeden týden žák chodí do školy, kde absolvuje teorii v rozsahu 31 hodin týdně. Druhý týden chodí žák do dílen-laboratoří školy a na vybraná pracoviště smluvních firem, kde absolvuje 35 hodin odborného výcviku (7 hodin denně).  Obsah výuky vychází s tříletého studia a učitel předmětu rozvrhuje výuku do časového  plánu.  Hlavním cílem výuky je zvýšit možnosti uplatnění absolventa.
 • Obsah výuky vychází z tříletého studia a učitel předmětu rozvrhuje výuku do časového  plánu.  Hlavním cílem výuky je zvýšit možnosti uplatnění absolventa získáním nové kvalifikace

Uplatnění:

 • u živností a firem při zavádění automatizačních výrobků a zabezpečovací techniky;
 • u spotřebitelů jako servisní technik a montér ve výrobě i stavebnictví;
 • uplatní se při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, mechanik elektronik, autoelektrikář, elektrikář zabezpečovacích zařízení;
 • dále jako opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář firmy, elektrotechnik- údržbář ve výrobních i nevýrobních firmách;
 • v příbuzných oborech montážních a opravářských činností, včetně montáží a oprav PC a spotřební techniky.

Vybrané získané dovednosti:

 • instalace zařízení technického zabezpečení budov zprovoznění spotřební i domácí elektroniky
 • instalace zařízení pro příjem satelitního i pozemního TV a rozhlasového vysílání
 • výroba jednoduchého elektronického zařízení v oblasti číslicové techniky i zařízení řízených mikroprocesory
 • instalování a uvedení do provozu zařízení průmyslové a spotřební elektroniky a elektrotechniky
 • instalace komunikačních zařízení, slaboproudých rozvodů a obvodů nízkého napětí