Vyšší odborná škola

V rámci Vyšší odborné školy je akreditovaný tříletý vzdělávací program Elektrotechnika – mechatronické systémy s kreditním systémem hodnocení v denní i kombinované formě. Titul absolventa vyšší odborné školy, které se uvádí za jménem, je „diplomovaný specialista“ (zkráceně „DiS.“). Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy.

Studium na VOŠ je také dobrou přípravou na vysokoškolské studium technického směru. Navíc některé vysoké školy uznávají absolvování našich předmětů a následně umožňují získání vysokoškolského titulu ve zkrácené formě studia.

více o vyšší odborné škole

Maturitní obory

Mnozí žáci a rodiče nyní řeší dilema –  vybrat obor s maturitní zkouškou nebo ukončený výučním listem? Naše škola vám toto rozhodování ulehčí. Díky organizaci studia v 1.ročníku může totiž žák, který se přihlásil na studijní obor s maturitou a zjistil, že je příliš náročný pokračovat bez ztráty roku ve druhém ročníku ve tříletém učebním oboru s výučním listem a k maturitě dojít po vyučení přes nástavbu. Tento postup je také možné aplikovat obráceně. Žák se obával maturitního oboru a přihlásil se na obor s výučním listem. V průběhu 1.ročníku se zjistí, že mu jde škola bez problémů a tak může pokračovat od druhého ročníku ve vybraném studijním oboru s maturitou. Takže vidíte, že definitivní výběr můžete u nás udělat až za rok.

Od školního roku 2024 / 2025 pro Vás otevíráme TECHNICKÉ LYCEUM

Unikátní možností je získání během čtyř standardních let maturitu i výuční list. Žáci přijatí do maturitních oborů s posílenou výukou praxe (obory s kódem L) mají možnost vykonat ve třetím ročníku závěrečnou zkoušku a získat tak navíc i výuční list.

více o čtyřletých studijních oborech s maturitní zkouškou

více o čtyřletých studijních oborech s výučním listem a maturitní zkouškou

Učební obory

Řemeslné vzdělávání má na naší škole dlouhou tradici. Výhodou tříletého učebního oboru jsou nižší
studijní nároky ve všeobecně vzdělávacích předmětech (čeština, matematika, jazyk, apod.)
a vyšší hodinové dotace odborných předmětů a především odborného výcviku, který žáci
tráví na školních pracovištích nebo ve spolupracujících firmách.

více o tříletých učebních oborech s výučním listem

Nástavbové studium

COP je jednou z mála škol, která nabízí nejen svým žákům ze tříletých učebních oborů s výučním listem, ale i ostatním žákům z celého kraje možnost pokračovat ve studiu studijních nástavbových oborů zakončených maturitní zkouškou. Věk uchazečů nerozhoduje, nad 26 let si ale musí student sám platit zdravotní a sociální pojištění. Délka studia je u denní formy 2 roky u dálkové formy 3 roky.

více o nástavbovém studiu

Vysokoškolské studium

Škola nabízí ve smluvní spolupráci s ČVUT v Praze Fakultou strojní aa ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou ČZU v Praze možnost řádného vysokoškolského studia zajišťovaného jednotlivými fakultami a probíhajícího ve speciálně vybavených prostorách naší školy.

Více o studiu na FS ČVUT

Více o studiu na PEF ČZU