Přijímací řízení VOŠ

Základní informace k přijímacímu řízení

Přijímací zkouška – obor Elektrotechnika / mechatronické systémy (26-41-N/01)
Přijímací řízení je společné
Termín pro podání přihlášky: do 31.05.2023
Termín pro 1. kolo přijímacího řízení: 02.06.2023
Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení: 02.06.2023

Termín pro podání přihlášky do 2. kola: do 30.06.2023
Termín pro 2. kolo přijímacího řízení: 04.07.2023
Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení: 04.07.2023

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení k vyššímu odbornému vzdělávání pro školní rok 2023/24

Výsledky přijímacího řízení k vyššímu odbornému vzdělávání za l. kolo přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení VOŠ

Dokumenty VOŠ

banner VOŠ