Přijímací řízení VOŠ

Základní informace k přijímacímu řízení

Přijímací zkouška – obor Elektrotechnika / mechatronické systémy (26-41-N/01)
Přijímací řízení je společné
Termín pro podání přihlášky: do 31.05.2024
Termín pro 1. kolo přijímacího řízení: 04.06.2024
Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení: 04.06.2024

Výsledky přijímacího řízení k vyššímu odbornému vzdělávání za l. kolo přijímacího řízení.

Dokumenty VOŠ

banner VOŠ

Informace o studiu