Přijímací řízení VOŠ

Základní informace k přijímacímu řízení

Přijímací zkouška – obor Elektrotechnika – mechatronické systémy (26-41-N/01)
Přijímací řízení je společné
Termín pro podání přihlášky: do 31.05.2023
Termín pro 1. Kolo přijímacího řízení: 02.06.2023
Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení: 02.06.2023

Kritéria přijímacího řízení VOŠ

Dokumenty VOŠ

banner VOŠ