Přijímací řízení VOŠ

Základní informace k přijímacímu řízení

Kritéria pro přijetí k vyššímu odbornému vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Výsledky přijímacího řízeni VOŠ

Přijímací zkouška – obor Elektrotechnika – mechatronické systémy (26-41-N/01)
Přijímací řízení je společné
Termín pro podání přihlášky: 31. 5. 2022
Termín pro 1. Kolo přijímacího řízení: 6. 6. 2022
Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení: 6. 6. 2022

Kritéria přijímacího řízení VOŠ 2022

Dokumenty VOŠ

banner VOŠ