ISIC karty

ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO, a to již více než 65 let!

Informace o pravidlech pro užívání průkazu a zpracování osobních údajů

  • Žádost o vydání průkazu: Na základě žádosti bude vystaven průkaz, a to ve formě plastové a/nebo digitální (dle rozhodnutí školy). Pokud je držitel průkazu mladší 15-ti let, může žádost podat jen zákonný zástupce.
  • Závazné prohlášení: Žádostí prohlašujete, že jste se řádně seznámil(a), souhlasíte a rozumíte následujícím právním dokumentům:
  • Podrobné informace o zpracování osobních údajů (pdf).
  • Informační leták (pdf)
  • Žádost o vystavení průkazu ISIC (pdf)