Kód oboru:26-41-M/01 Elektrotechnika
Určeno pro:absolventy základních škol
Druh studia:denní
Délka studia:4 roky
Způsob ukončení:maturitní zkouška / maturitní vysvědčení
Dosažené vzdělání:střední vzdělání s maturitní zkouškou
Učební plánPDF ke stažení

Elektrotechnický obor Počítače a robotika je zaměřen na žáky, kteří rádi navrhují a chtějí stavět svá elektrotechnická zařízení, programují počítače a rádi by se zabývali stavbou robotů.

Vybraní nadaní žáci se každoročně úspěšně zúčastňují se svými projekty soutěží jako například Středoškolská odborná činnost, apod. Další informace o oboru lze získat na webových stránkách, které vznikly za spolupráce žáků a učitelů tohoto oboru.

V oblasti profesních kompetencí získá absolvent po ukončení studia a úspěšném složení maturitní zkoušky takové odborné vědomosti, dovednosti a postoje, které mu umožní kvalifikovaně se uplatnit ve svém povolání.

Uplatnění:

 • Absolvent vzdělávacího programu Počítače a robotika získá znalosti v oboru elektrotechniky zaměřené do oblasti mikroprocesorové techniky, automatizace a ICT. Těžiště jeho odborných vědomostí a dovedností je v oblastech elektroniky, mikroprocesorové techniky, komplexní automatizace a HW i SW osobních počítačů.
 • Charakteristickým rysem absolventa je schopnost samostatné práce v náročných pracovních pozicích vymezených příslušnými obory činností, spojených s uvědomělým a účinným využíváním moderních elektrotechnických zařízení,včetně informační a komunikační techniky všude tam, kde je dominantní využití výpočetní techniky, elektroniky a robotiky, jako programátor, elektronik a vývojář zařízení s mikroprocesorovou technikou nebo správce počítačem řízených systémů.
 • obor je dobrou přípravou na vysokou školu nebo VOŠ
 • Žák v průběhu studia absolvuje povinné odborné předměty (Technická dokumentace, Elektrotechnika, Elektronika, Číslicová technika, Mikroprocesorová technika, Projektování, Měření a diagnostika, Automatizační technika, Programování, Praxe, apod.), má možnost vybírat z nabídky povinně volitelných a volitelných modulů, a dotvářet si tak svůj individuální studijní profil. Výsledky vzdělání jsou definovány kompetencemi v rámcovém vzdělávacím programu a školní vzdělávací program je přejímá a dále v některých tématech rozvádí a doplňuje.
 • V oblasti profesních kompetencí získá absolvent po ukončení studia a úspěšném složení maturitní zkoušky takové odborné vědomosti, dovednosti a postoje, které mu umožní kvalifikovaně se uplatnit ve svém povolání.

Vybrané získané dovednosti:

 • uvádění do provozu a provozování elektrotechnických zařízení
 • návrh a realizace řídících obvodů průmyslových robotů a manipulátorů
 • řešení úloh regulace a automatizace technologických procesů na počítači
 • využití jednočipových mikropočítačů v elektrotechnice a v robotice
 • diagnostika a servis elektronických zařízení
 • navrhování sestavování a oživování počítačových sestav. Použití programového vybavení osobního počítače při řešení zadaných úloh
 • používání vybraného cizího jazyka pro komunikaci i pro získávání odborných informací