Studentský parlament

Studentský (školní) parlament představuje samosprávný školní orgán, jehož cílem je zkvalitňování komunikace mezi vedením školy a žáky a hájení zájmu žáků. Od členů Studentského parlamentu se očekává, že budeme hájit zájmy žáků, zodpovědně vykonávat svou funkci ve studentském parlamentu Sezimácké střední (dále jen ,,SPSS“), respektovat rozhodnutí přijatá SPSS, hájit dobré jméno SPSS i školy a přispívat k co nejlepšímu chodu školy.

Členové studentského parlamentu:

Marek Štochl (ETS4) – předseda
Jakub Pobořil (IT3B) – místopředseda
Radim Vopava (IT4)
Adrian Tautenhahn (ETS3)
Julie Kornherrová (SG2)
Radim Janák (EP3)
David Macháček (IT2B)

Mgr. Gabriela Kult Aubraye – pedagogický poradce studentského parlamentu

Stanovy studentského parlamentu

Formulář pro zaslání podnětu členům Studentského parlamentu.

Aktivity studentského parlamentu naleznete v sekci STUDENTSKÉ AKTIVITY.

STUDENTSKE AKTIVITY