Studentský parlament

Studentský (školní) parlament představuje samosprávný školní orgán, jehož cílem je zkvalitňování komunikace mezi vedením školy a žáky a hájení zájmu žáků. Od členů Studentského parlamentu se očekává, že budeme hájit zájmy žáků, zodpovědně vykonávat svou funkci ve studentském parlamentu Sezimácké střední (dále jen ,,SPSS“), respektovat rozhodnutí přijatá SPSS, hájit dobré jméno SPSS i školy a přispívat k co nejlepšímu chodu školy.

Členové studentského parlamentu:
Fůra Dominik – Předseda
Jalovecký Tadeáš – Místopředseda
Dvořáková Jana
Valachovičová Adéla
Hodík Tomáš
Zedníček Radek
Klečacký Jan

Mgr. Gabriela Kult Aubraye – pedagogický poradce studentského parlamentu

Stanovy studentského parlamentu

Formulář

Zhodnocení školní akce – kurz sebeobrany

Volby do Studentského parlamentu Sezimácké střední – 3. června 2022

SEZNAM KANDIDÁTŮ DO STUDENTSKÉHO PARLAMENTU od 2022/23

Kandidátní listina:

ME4: Matěj Kotlár
MP4: Filip Michal 
EP3: Tereza Šťovíčková
EP4: Ondřej Přívratský
ETS3: Marek Štochl
IT3:  Radim Vopava
IT2B: Jakub Pobořil  
MP4: Ondřej  Kubička
ME3: Jakub Hegner
MP3: Jan Havlů
EP2: Radim Janák
IT2A: David Macháček