Studentský parlament

Studentský (školní) parlament představuje samosprávný školní orgán, jehož cílem je zkvalitňování komunikace mezi vedením školy a žáky a hájení zájmu žáků. Od členů Studentského parlamentu se očekává, že budeme hájit zájmy žáků, zodpovědně vykonávat svou funkci ve studentském parlamentu Sezimácké střední (dále jen ,,SPSS“), respektovat rozhodnutí přijatá SPSS, hájit dobré jméno SPSS i školy a přispívat k co nejlepšímu chodu školy.

Členové studentského parlamentu:

Marek Štochl, ETS3 – předseda
Ondřej Přívratský, EP4 – místopředseda
Radim Vopava, IT3
Radim Janák, EP2
Jakub Pobořil, IT2B
David Macháček, IT2A
Tereza Šťastná, EP3

Jan Pokorný, ETS4 – delegát krajského parlamentu

Mgr. Gabriela Kult Aubraye – pedagogický poradce studentského parlamentu

Stanovy studentského parlamentu

Formulář pro zaslání podnětu členům Studentského parlamentu.

Jednání ohledně krajského parlamentu

VÝSLEDKY VOLEB DO STUDENTSKÉHO PARLAMENTU od 2022/23

Zhodnocení školní akce – kurz sebeobrany

STUDENTSKE AKTIVITY