Kód oboru:23-41-M/01 Strojírenství
Určeno pro: absolventy základních škol
Druh studia: denní
Délka studia: 4 roky
Způsob ukončení:maturitní zkouška / maturitní vysvědčení
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Učební plánPDF ke stažení

Obor je určen nejen pro zaryté strojaře, ale i pro ty, které láká digitální fotografie, počítačová grafika a animace.

Žák v průběhu studia absolvuje povinné odborné předměty (Technická dokumentace, Technologie, Stavba a provoz strojů, Měření, Automatizace, Bitmapová grafika a digitální fotografie, Vektorová grafika, Multimediální tvorba a animace, Vizualizace ve 3D, apod.), má možnost vybírat z nabídky povinně volitelných a volitelných modulů, a dotvářet si tak svůj individuální studijní profil. Výsledky vzdělání jsou definovány kompetencemi v rámcovém vzdělávacím programu a školní vzdělávací program je přejímá a dále v některých tématech rozvádí a doplňuje.

V oblasti profesních kompetencí získá absolvent po ukončení studia a úspěšném složení maturitní zkoušky takové odborné vědomosti, dovednosti a postoje, které mu umožní kvalifikovaně se uplatnit ve svém povolání.

Uplatnění:

 • Absolvent čtyřletého maturitního oboru Počítačová grafika a animace získá znalosti o problematice technických strojírenských oborů. Těžiště jeho odborných vědomostí a dovedností je v oblastech strojírenství, počítačové grafiky, informačních a komunikačních technologií.
 • Charakteristickým rysem absolventa je schopnost samostatné práce v pracovních pozicích vymezených příslušnými obory činností, spojených s uvědomělým a účinným využíváním moderních technických zařízení včetně informační a komunikační techniky, nejen v konstrukčních a vývojových kancelářích strojírenských firem, ale i při přípravě tiskovin, DTP, v reklamě a tvorbě WWW stránek.
 • Tento obor je i vhodnou přípravou na vysokou školu.

Vybrané získané dovednosti:

 • pracování konstrukční dokumentace s využitím SW pro 2D kreslení
 • 3D modelování a vizualizace strojů, zařízení a součástí
 • návrhy průmyslového designu
 • návrhy a tvorba počítačových animací
 • zpracování konstrukční dokumentace s využitím SW pro 2D kreslení a 3D modelování
 • návrhy průmyslového designu, vizualizace a tvorba počítačové animace
 • sestavování vývojových diagramů a programů pro CNC stroje v CAD/CAM prostředí
 • měření a kontrola jakosti pomocí počítačů s účelovým SW
 • návrhy prezentací s využitím softwarových grafických nástrojů
 • znalost průmyslově používaných odborných programů (AutoCAD, SolidEdge, EdgeCAM, Rhinoceros, Asepo, Photoshop, Corel, 3D studio, atd.)
 • používání vybraného cizího jazyka pro komunikaci i pro získávání odborných informací