Školská rada

Školská rada je zřizována při VOŠ, SŠ, COP podle ustanovení § 167 a následujících paragrafů školského zákona.
Počet členů školské rady byl stanoven KÚ na 6.
Funkční období rady je 3 roky.

Složení školské rady VOŠ, SŠ, COP

  • 2 zástupce jmenuje zřizovatel
  • 2 zástupce budou volit oprávněné osoby (zákonní zástupci a zletilí žáci)
  • 2 zástupce budou volit pedagogičtí pracovníci

Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem školské rady.


Školská rada – zvolená od 1. 9. 2020

p. Simona Caisová – zákonný zástupce žáků a rodičů
Ing. Monika Hejtmánková – zákonný zástupce žáků a rodičů

Mgr. Libuše Špinglová – pedagog školy
Ing. Ladislava Kášková – pedagog školy

Pavel Hroch – za zřizovatele
Ing. Pavel Kaczor, Ph.D. – za zřizovatele


Školská rada – zvolená od 1. 9. 2023

Ing. František Pánek – zákonný zástupce žáků a rodičů
Mgr. Radomír Kopeček – zákonný zástupce žáků a rodičů

Mgr. Libuše Špinglová – pedagog školy
Ing. Ladislava Kášková – pedagog školy

Pavel Hroch – za zřizovatele
Ing. Pavel Kaczor, Ph.D. – za zřizovatele

Volby do školské rady – 5. 5. 2023 od 13:00 do 18:00 hod.

DOKUMENTY – školská rada