Externí praxe

1. Maturitní obory

2. ročník – souvislá dvoutýdenní praxe v termínu 10. 2. 2025 – 21. 2. 2025
3. ročník – souvislá čtyřtýdenní praxe v termínu 2. 5. 2025 – 30. 5. 2025


2. Maturitní obory s posílenou praxí (obory ME, MP)

3. ročník – souvislá čtyřtýdenní praxe v termínu 1. 4. 2025 – 30. 4. 2025


3. Nástavbové studium

PO1 – souvislá čtyřtýdenní praxe v termínu 2. 5. 2025 – 30. 5. 2025


4. Učební obory

Žáci učebních oborů vykonávají praxi v průběhu celého školního roku dle pokynů učitele odborného výcviku (týden praxe, týden škola)


5. VOŠ – informace a dokumentace k praxím na MOODLE

2. ročník – letní semestr – souvislá osmitýdenní praxe
3. ročník – zimní semestr – souvislá osmitýdenní praxe

Seznam spolupracujících firem

Formuláře ke stažení:

Před praxí:
Smlouva o praxi

V průběhu praxe:
Docházkový list (deník)

Po dokončení praxe:
Hodnocení praxe firmou
Hodnocení praxe žákem

Praktikant je povinen vyplněnou a podepsanou Smlouvu o praxi odevzdat ke schválení nejpozději 30 pracovních dní před nástupem na odbornou praxi

Externí praxe

Renata Vaňková
Koordinátor praxe
Tel.: +420 381 407 424, mob.: +420 720 824 309, e-mail: vankova(@)copsu.cz

Ing. Jan Pumpr
Garant praxe
Tel.: +420 381 407 153, mob.: +420 607 089 008, e-mail: pumpr(@)copsu.cz

Dokumenty externí praxe