Kód oboru:63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Určeno pro:absolventy základních škol
Druh studia:denní
Délka studia:4 roky
Způsob ukončení:maturitní zkouška / maturitní vysvědčení
Dosažené vzdělání:střední vzdělání s maturitní zkouškou
Učební plánPDF ke stažení

Ekonomický obor zaměřený pro chlapce i dívky se zájmem o sport, kterému se chtějí profesionálně věnovat jako aktivní sportovci či jako funkcionáři sportovních spolků a svazů. 

Žák v průběhu studia absolvuje povinné odborné předměty (Účetnictví, Obchodní činnosti, Právní nauka,  Ekonomika a podnikání, Praxe – Chod podniku, Aplikovaná psychologie, Teorie sportovní přípravy, Sportovní trénink, Metodika doborného kurzu, apod.), má možnost vybírat z nabídky povinně volitelných a volitelných modulů, a dotvářet si tak svůj individuální studijní profil. Výsledky vzdělání jsou definovány kompetencemi v rámcovém vzdělávacím programu a školní vzdělávací program je přejímá a dále v některých tématech rozvádí a doplňuje.

V oblasti profesních kompetencízíská absolvent po ukončení studia a úspěšném složení maturitní zkoušky takové odborné vědomosti, dovednosti a postoje, které mu umožní kvalifikovaně se uplatnit ve svém povolání.

Uplatnění:

  • v profesionálním i rekreačním sportu jako sportovci s ekonomickým vzděláním jako trenéři, rozhodčí, maséři, sportovní referenti klubů
  • manažeři sportovního marketingu a prodejci sportovních prodejen
  • studenti sportovních vyšších odborných škol a vysokých škol

Vybrané získané dovednosti:

  • sportovní dovednosti ve vybrané sportovní disciplině získání kvalifikace trenér, rozhodčí, fyzioterapeut
  • základní právní orientace v oblasti sportu
  • využívání počítačové techniky při řízení sportovních klubů a jejich ekonomiky i účetnictví
  • řešení úloh kancelářských aplikací systému řízení sportovních klubů
  • zpracování sportovních prezentací s využitím počítačových grafických nástrojů
  • aplikace internetu a tvorby www stránek
  • stylizace právních a personálních písemností
Pro výuku tohoto oboru máme mimo jiné uzavřené partnerství s druholigovým fotbalovým klubem FC MAS TÁBORSKOlogo_taborsko