Kód oboru:66-53-H/01 Operátor skladování
Určeno pro:Absolventy základních škol
Druh studia:denní
Délka studia:3 roky
Způsob ukončení:závěrečná zkouška / výuční list
Dosažené vzdělání:Střední odborné vzdělání s výučním listem
Učební plánPDF ke stažení

Žáci se naučí připravovat zboží a materiál různého sortimentu k expedici a k prodeji, vystavovat příslušné doklady spojené s prodejem a nákupem. Odebírat a přijímat zboží nebo materiál, vyřizovat reklamace, objednávky a poptávky. Naučí se skladovat a ošetřovat svěřené zásoby, řídit a obsluhovat dopravní a mechanizační prostředky. Součástí vzdělávání je i příprava k získání osvědčení způsobilosti k obsluze manipulačního prostředku používaného ve skladovém hospodářství.

Uplatnění:

  • ve velkoskladech i menších firmách a všech obchodních řetězcích, využívajících moderní techniku při evidenci a oběhu zboží a vedení administrativní agendy. Obor vhodný pro všestranné chlapce i dívky schopné přizpůsobit se změnám na trhu práce.

Vybrané získané dovednosti:

  • ovládání administrativy, související se skladováním
  • přijímání, kompletování, ošetřování a vydávání zboží (materiálů, výrobků) s využitím výpočetní techniky
  • používání mechanizační skladové techniky a zařízení
  • ovládání zásad ekologického a efektivního hospodaření s obaly
  • orientuje se v širokém sortimentu zboží na trhu
  • pozná provoz ve firmách s různým zaměřením a dokáže se přizpůsobit rozdílným pracovním podmínkám.