Kód oboru:18-20-M/01 Informační technologie
Určeno pro: absolventy základních škol
Druh studia: denní
Délka studia: 4 roky
Způsob ukončení:maturitní zkouška / maturitní vysvědčení
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
IT_KB
Učební plánPDF ke stažení

Obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie se zaměřením na Kybernetickou bezpečnost je otevřen pro zájemce, které zajímá, jak funguje zabezpečení sítí a různých zařízení, kteří se chtějí naučit pohybovat v právním prostředí nebo třeba pomáhat při vyšetřování kybernetické kriminality.

Absolvent získá potřebné znalosti z hardware, software, webových a mobilních aplikací, počítačových sítí a programování, ale také povědomí o právních aspektech kybernetické bezpečnosti a etických zásadách pro práci s informačními technologiemi ve firmách, organizacích i ve státní sféře. Absolvent uvažuje v souvislostech, což je kompetence, která bude v blízké době velmi potřebná. Kromě teoretických znalostí se absolventům dostane i praktických dovedností.

Absolventi budou současně skvěle připraveni i pro další studium na vysokých školách a na studium na vyšších odborných školách nejen v České republice.

VOŠ, SŠ, COP, SEZIMOVO ÚSTÍ se ve školním roce 2020/21 přihlásila k pokusnému ověřování ICT certifikátů digitálních kompetencí u školních maturit. (MŠMT vyhlásilo na dobu tří let tzv. „pokusné ověřování“ zaměřené na uznávání mezinárodních certifikátů digitálních kompetencí v rámci profilové části maturitní zkoušky. Princip je velmi jednoduchý. Vedení školy může rozhodnout o tom, jaké mezinárodně platné certifikáty z oblasti digitálních technologií a do jaké míry uzná svým maturantům v rámci profilové části MZ). Naše škola, kromě toho, že již u letošních maturit hodlá uznávat mezinárodní certifikáty, je zároveň i testovacím střediskem pro ECDL certifikáty.

Vybrané získané dovednosti:

 • kybernetická bezpečnost: žáci posuzují, navrhují a realizují opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti,
 • operační systémy: žák dokáže instalovat a administrovat servry pro správu uživatelů a služeb,
 • návrh a programování aplikací: žáci navrhují algoritmické řešení problémů, vytvářejí vlastní programy pro desktopové i mobilní prostředí,
 • počítačové sítě: navrhují a posuzují možnosti bezpečného vzájemného propojení více počítačů a obecného zabezpečení komunikace,
 • hardware: žáci navrhují, sestavují a oživují počítač podle potřeb k řešení zadaného problému,
 • softwarová podpora: žáci ovládají běžné aplikace (kancelářské, grafické,) a jsou schopní poskytovat běžným uživatelům pomoc a podporu,
 • vývoj webových aplikací: obligatorní znalosti pro tvorbu webových stránek.

Uplatnění:

Absolvent

 • je připraven pracovat v oblasti kybernetické bezpečnosti;
 • se může věnovat se autorským právům;
 • dovede navrhovat a sestavovat počítače a udržovat je v provozu;
 • umí vybírat, instalovat, konfigurovat a spravovat operační systémy a další programy;
 • dokáže zabezpečovat data před jejich zneužitím a chránit je před zničením;
 • zajistí uživatelskou podporu uživatele při práci s výpočetní technikou;
 • je schopen navrhovat, sestavovat a konfigurovat počítačové sítě a administrovat je, spravovat databáze, vytvářet počítačové programy a webové stránky.

Absolventi

 • mohou pracovat u policie, kde dokážou odhalovat kybernetické zločiny,
 • mohou pracovat pro Národní centrum kybernetické bezpečnosti,
 • se uplatní jako odborníci IT v bezpečnostních složkách jako bezpečnostní analytici,
 • najdou uplatnění jako správci počítačových sítí či technici informačních technologií,
 • se uplatní na pozici programátora či správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí;
 • dokážou pracovat jako administrátoři informačních systémů, pracovníci uživatelské podpory, popř. vývoje apod.