Název školy:

Vyšší odborná škola, Střední škola,
Centrum odborné přípravy,
Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Součástí školy je:

  
Škola sdružuje: 
Vyšší odbornou školu
Střední školu
Domov mládeže
Školní jídelnu  
Odloučená pracoviště:
Sezimovo Ústí II, Dukelská 639
Sezimovo Ústí II, Dukelská 640
Sezimovo Ústí II, Lipová 499
Sezimovo Ústí II, Pionýrů 641
Tábor, Angela Kančeva 2506  

Zřizovatel školy

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 byla zřízena na dobu neurčitou ke dni 11.9.2001 zřizovací listinou hejtmana Jihočeského kraje jako samostatná příspěvková organizace. VOŠ,SŠ, COP je součástí výchovně vzdělávací soustavy ČR. V právních vztazích vystupuje svým jménem v rozsahu pravomocí daných zřizovací listinou. Odpovědnost školy vyplývá ze zákonných norem (zejména tzv. Školského zákona) a zřizovací listiny.

kraj

Školská rada

Školská rada – zvolená od 1. 9. 2023

Ing. František Pánek – zákonný zástupce žáků a rodičů
Mgr. Radomír Kopeček – zákonný zástupce žáků a rodičů

Mgr. Libuše Špinglová – pedagog školy
Ing. Ladislava Kášková – pedagog školy

Pavel Hroch – za zřizovatele
Ing. Pavel Kaczor, Ph.D. – za zřizovatele

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Forma uveřejnění informací na webové stránce www.copsu.cz je v souladu
s Přístupností webového obsahu dle Zákona č. 99/2019 Sb.

Kontakty