Informace pro rodiče a žáky

Zajímavé informace

Jistě jste si všimli, škola je poměrně velká a rozsáhlá. Hospodaříme s majetkem tohoto areálu, máme strojírenské, elektrotechnické dílny, dva Domovy mládeže v ulici Pionýru zde v Sezimově Ústí, před kterými byly rekonstruovány dvě hřiště: multifunkční sportovní hřiště a tenisový kurt.

V areálu se nachází Informační středisko (budova „E“), kde nabízíme vzdělávací kurzy pro dospělé, profesní kvalifikace pro firemní zaměstnance, současně pomáháme nezaměstnaným s uplatněním na trhu práce. Budova školy „K“ se nachází v Táboře (na Kopečku) v ulici A. Kančeva. Tam se nachází nejen učebny, ale i posluchárny, aula, domov mládeže pro naše plnoleté žáky a ubytovna pro cizí hosty. Finanční prostředky na hospodaření získáváme od našeho zřizovatele, jímž je Jihočeský kraj, dále ze stravování, ubytování hostů o prázdninách, pronájmů a z různých projektů.

Prostředí školy je moderní, estetické a čisté. Kontinuálně vybavujeme dílny novými stroji, učebny interaktivními tabulemi, speciálními přístroji, počítači apod. V minulém roce získaly budovy A, B, C, D novou střechu, byla instalována nová okna, žaluzie a osvětlení v učebnách. Zároveň proběhly rekonstrukce obou tělocvičen a sportovního zařízení Soukeník.

To vše s jediným cílem, abyste se (Vy žáci) u nás cítili dobře, a aby Vás studium na naší škole bavilo.

Při výuce klademe důraz na přiblížení se co nejvíce k pracovnímu prostředí tak, aby pro Vás byl přechod do skutečného světa práce co nejjednodušší.


Důležité informace – stravování, ubytování, docházka .

Tyto informace jste již obdrželi společně s oznámením o přijetí.


Cenu stravného máte v informacích uvedenou, s tím že ubytovaní žáci musí odebírat všechna jídla – tedy  snídaně, obědy večeře. Na výběr máte ze tří jídel, jídlo číslo jedna máte automaticky, dvojku nebo trojku si můžete navolit do 14ti hodin předchozího dne. Pro ty z Vás, kteří mají bezlepkovou dietu, u každého jídla je  uvedeno, zda obsahuje či neobsahuje lepek. Stravu si můžete vybírat přes objednávkový panel u pokladny hned vedle jídelny nebo i na internetu na www.strava.cz.


Podrobné informace pro žáky 1. ročníků – zde ke stažení

Úhrada zálohy za stravu a ubytování nejpozději do 21. srpna !
V případě problému se zaplacením celé zálohy, je možno ji rozložit do několika splátek.

Stravování, event. ubytování Vám pak budeme inkasovat vždy 6. pracovní den následujícího měsíce (dle skutečnosti minulého měsíce). Zřiďte si tedy prosím svolení k inkasu u Vašeho peněžního ústavu.

K tomu, aby žáci mohli chodit na jídlo slouží čipová identifikační karta. Tu rozdají třídní učitelé.
Díky této kartě je umožněn i vstup do školy a evidence docházky. Cena karty je 50 Kč.

Rodiče, nezapomeňte dětem zaplatit AK ještě před jeho zahájením.

V případě jakýchkoliv dotazů k platbám za stravu  a ubytování se obracejte na naši pokladní paní Novákovou
– email: novakovaD(@)copsu.cz, tel.: 381 407 108

Adaptační kurzy pro první ročníky – přihláška ke stažení


Kontakty na ostatní pracovníky školy

Přejeme Vámi hodně studijních úspěchů, ať Vás obor, který jste si zvolili, baví a najdete v něm takovou zálibu,
že se Vám jednou práce stane koníčkem.