Informace pro rodiče a žáky

Podrobné informace pro žáky 1. ročníků

Důležité informace pro přijaté uchazeče 2024/2025


Zajímavé informace

Jistě jste si všimli, že je naše škola poměrně velká a rozsáhlá. Hospodaříme s majetkem tohoto areálu, máme strojírenské, elektrotechnické dílny, dva Domovy mládeže v ulici Pionýru zde v Sezimově Ústí, před kterými byly rekonstruovány dvě hřiště: multifunkční sportovní hřiště a tenisový kurt.

V areálu se nachází Informační středisko (budova „E“), kde nabízíme vzdělávací kurzy pro dospělé, profesní kvalifikace pro firemní zaměstnance, současně pomáháme nezaměstnaným s uplatněním na trhu práce. Budova školy „K“ se nachází v Táboře (na Kopečku) v ulici A. Kančeva. Tam se nachází nejen učebny, ale i posluchárny, aula, domov mládeže pro naše plnoleté žáky a ubytovna pro cizí hosty. Finanční prostředky na hospodaření získáváme od našeho zřizovatele, jímž je Jihočeský kraj, dále ze stravování, ubytování hostů o prázdninách, pronájmů a z různých projektů.

Prostředí školy je moderní, estetické a čisté. Kontinuálně vybavujeme dílny novými stroji, učebny interaktivními tabulemi, speciálními přístroji, počítači apod. V minulém roce získaly budovy A, B, C, D novou střechu, byla instalována nová okna, žaluzie a osvětlení v učebnách. Zároveň proběhly rekonstrukce obou tělocvičen a sportovního zařízení Soukeník.

To vše s jediným cílem, abyste se (Vy žáci) u nás cítili dobře, a aby Vás studium na naší škole bavilo.

Při výuce klademe důraz na přiblížení se co nejvíce k pracovnímu prostředí tak, aby pro Vás byl přechod do skutečného světa práce co nejjednodušší.

Důležité informace (údaje) pro rodiče

Tyto informace jste již obdrželi společně s oznámením o přijetí.

Cenu stravného máte v informacích uvedenou, s tím že ubytovaní žáci musí odebírat všechna jídla – tedy  snídaně, obědy večeře. Na výběr máte ze tří jídel, jídlo číslo jedna máte automaticky, dvojku nebo trojku si můžete navolit do 14ti hodin předchozího dne. Pro ty z Vás, kteří mají bezlepkovou dietu, u každého jídla je  uvedeno, zda obsahuje či neobsahuje lepek. Stravu si můžete vybírat přes objednávkový panel u pokladny hned vedle jídelny nebo i na internetu na www.strava.cz.

Stravování, event. ubytování Vám pak budeme inkasovat vždy 6. pracovní den následujícího měsíce (dle skutečnosti minulého měsíce). Zřiďte si tedy prosím svolení k inkasu u Vašeho peněžního ústavu.

K tomu, aby žáci mohli chodit na jídlo slouží čipová identifikační karta. Tu rozdají třídní učitelé.
Díky této kartě je umožněn i vstup do školy a evidence docházky. Cena karty je 50 Kč.

V případě jakýchkoliv dotazů k platbám za stravu  a ubytování se obracejte na naši pokladní paní Jirkovskou
– email: jirkovska(@)copsu.cz, tel.: 381 407 108


Kontakty na ostatní pracovníky školy

Přejeme Vámi hodně studijních úspěchů, ať Vás obor, který jste si zvolili, baví a najdete v něm takovou zálibu,
že se Vám jednou práce stane koníčkem.