Název školy

Vyšší odborná škola, Střední škola,
Centrum odborné přípravy,


Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Identifikace školy

Identifikační číslo: 129 07 731
Identifikátor právnické osoby: 600 170 438
Rediso: 600 170 438
IZO střední školy: 012 907 731
IZO vyšší odborné školy: 151 027 269

Původně soukromá Baťova škola práce, Mistrovská škola a Průmyslová škola (1940) byla zřízena zřizovací listinou hejtmana Jihočeského kraje jako samostatná příspěvková organizace v roce 2001. VOŠ, SŠ, COP je součástí výchovně vzdělávací soustavy České republiky.

Hlavní činností školy je poskytování vzdělání ve Střední odborné škole a Vyšší odborné škole ve vzdělávacích programech zaměřených na informatiku, strojírenství, elektrotechniku, mechatroniku a ekonomiku. Škola sdružuje vyšší odbornou školu, střední školu, domov mládeže a školní jídelnu.

Součástí školy je Vzdělávací středisko (VS), které poskytuje ve spolupráci s úřadem práce (dle požadavků zaměstnavatelů) další vzdělávání formou rekvalifikací, kurzů, školení, seminářů a konferencí. VS zajišťuje dále poradenskou činnost, vzdělávání a certifikaci.

Škola připravuje řadu vzdělávacích aktivit v oblasti chytrých řešení v hospodaření s energiemi formou praxe.

Škola sdružuje

  • Vyšší odbornou školu
  • Střední školu
  • Centrum odborné přípravy
  • Domov mládeže
  • Školní jídelnu

Zřizovatel školy

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 byla zřízena na dobu neurčitou ke dni 11. 9. 2001 zřizovací listinou hejtmana Jihočeského kraje jako samostatná příspěvková organizace. VOŠ,SŠ, COP je součástí výchovně vzdělávací soustavy ČR. V právních vztazích vystupuje svým jménem v rozsahu pravomocí daných zřizovací listinou. Odpovědnost školy vyplývá ze zákonných norem (zejména tzv. Školského zákona) a zřizovací listiny.

Školská rada

Kontakty

Budovy školy