Úřední deska


Další jednání ohledně krajského parlamentu na krajském úřadě v Českých Budějovicích Ve čtvrtek 9.6. proběhlo zasedání na krajském úřadě se zástupci školních parlamentů a odboru školství Jihočeského kraje.Cílem bylo sjednocení iniciativních studentů a nalezeni společného dialogu s krajem v otázce

VOŠ, SŠ, COP (SEZIMÁCKÁ STŘEDNÍ) JE ČLENEM KONSORCIA EDUCA SPOLU S VYSOKÝMI ŠKOLAMI.EDUCA International, o.p.s. je nevládní nezisková organizace založená za účelem podpory mladých lidí prostřednictvím různých projektů (stáže v zahraničí, pomoc při výuce cizích jazyků ve školách, zavádění nových inovativních forem pro

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení k vyššímu odbornému vzdělávání pro školní rok 2022/23 Termín podání (odevzdání) přihlášek do 2. kola ke studiu těchto oborů vzdělávání je stanoven do 30. června  2022. Termín konání 2. kola přijímacího řízení: 4. 7. 2022 Vyhlášení

Tento rok vznikl na naší škole Spolek Sezimácká střední pro techniku, sport a kulturu. Tento spolek má v budoucnu sdružovat rodiče, žáky, studenty a přátele školy, podporovat žáky v oblasti techniky, sportu a kultury, rozvíjet jejich mimoškolní a zahraniční aktivity a pečovat

V pátek 3. června 2022 proběhly volby do Studentského parlamentu Sezimácké střední.Výsledky: Marek Štochl, ETS3,Ondřej Přívratský, EP4,Radim Vopava, IT3,Radim Janák, EP2,Jakub Pobořil, IT2B,David Macháček, IT2A,Tereza Šťastná, EP3.

26-41-N/01 Elektrotechnika - Mechatronické systémy / denní forma 26-41-N/01 Elektrotechnika - Mechatronické systémy / kombinovaná forma

Dokumenty ke stažení (průběžně aktualizováno)

Výsledky 2. kola přijímacího řízení / ke stažení v PDF dle oborů Výsledky přijímacího řízení VOŠ / ke stažení v PDF

Ředitelka VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 v souladu s § 165 odst. 2 písm. f), § 59 a § 60 odst. 2písm. a) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání(školský zákon), ve znění

Naše škola je hlavním partnerem projektu Erasmus+ International Cooperation of Vocational Schools with Practical Training in the Context of Digital Education. V rámci tohoto projektu se setkávají učitelé z 5 zemí a vyměňují si zkušenosti s aktuálními trendy ve výce