Úřední deska


Odkaz na celý dokument MŠMT Vláda ČR schválila dne 22. prosince 2021 následující mimořádná opatření: změnu mimořádného opatření k testování dětí a žáků ve školách s účinností ode dne 3. ledna 2022 mimořádné opatření k provozu maloobchodu a služeb Testovaní

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 25. ŘÍJNA 2021 A 1. LISTOPADU 2021zde ke stažení

Tuto funkci vykonává: Mgr. Gabriela Kult Aubrayee-mail: aubraye(@)copsu.czKonzultační hodiny: vždy po předchozí vzájemné dohodě Minimální preventivní program školy Krizový plán školy Plán práce školního metodika prevence Metodik prevence spolu s výchovným poradcem působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb. Náplň práce školního metodika

Informace pro školy - od 13. září 2021   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:• Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.• Od 13. 9. 2021

Informace o absolutoriu VOŠ jsou uveřejňovány na portálu MoodleVOŠ. Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení a stanovení kritérií k vyššímu odbornému vzdělávání pro školní rok 2021/22 Školní řád VOŠ Dokumenty VOŠ

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obory středního vzdělání pro školní rok 2021/22 Organizace přijímacího řízení Termín podání (odevzdání) přihlášek:                            do 11. 6. 2021 Nahlédnutí do spisu správního řízení:            

Testování žáků a zaměstnanců VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí na přítomnost viru SARS-CoV-2  Testovací centrum ukončuje svůj provoz 25. května 2021 v 10:00 hod. Od středy 26. května se testují žáci jedenkrát týdně. Testování provádí třídní učitel první hodinu dle

ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SE NEBUDE KONAT na vybrané obory vzdělávání. Informace k přijímacímu řízení Dle rozhodnutí ředitelky školy se  NEBUDE KONAT ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA  na vybrané obory vzdělávání. (rozhodnutí ředitelky školy)Školní přijímací zkouška se NEKONÁ v těchto oborech studia Obory, kde se školní přijímací zkouška formou

Základní informace k přijímacímu řízení Kritéria přijímacího řízení na obory středního vzdělání pro školní rok 2021/2022Dle rozhodnutí ředitelky školy se NEBUDE KONAT JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ (JPZ) na VŠECHNY OBORY, které jsou školou nabízeny.V případě, že počet podaných přihlášek na jednotlivé obory nepřevýší nabízenou kapacitu,

Kritéria přijímacího řízeník vyššímu odbornému vzdělávánípro školní rok 2021/22