Úřední deska


Testování proběhlo prostřednictvím platformy Microsoft Teams v období říjen–listopad 2023. Zúčastnilo se ho celkem 335 žáků z 20 tříd. Testované byli všechny ročníky maturitních oborů krom druhých. Výjimku tvořila třída EP2 z důvodu toho, že mají výuku Ekonomiky už od prvního ročníku. Průměrné

Ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou proběhl v pondělí 20. listopadu 2023 na Sezimácké střední workshop pro učitele z jižních Čech a Bavorska s tématem Elektrotechnika pro 21. století.

Dne 14. listopadu 2023 proběhla na Sezimácké střední zajímavá přednáška Ing. Moniky Mertovè, MBA o možnostech studia v Americe po maturitě – sportovní stipendium, třídy EP1, EP2, EP3 a další zájemci.

Třídní schůzky pro 1. a 2. ročníky, 16. 11. 2023, 15 - 17 hod. - rozpis tříd Třídní schůzky pro 3. a 4. ročníky, 24. 11. 2023, ON-LINE - více informací podá TU

V sobotu 14. října 2023 se náš učitel AJ Svatopluk Geppert zůčastnil 11. ročníku mezinárodní konference Moderní přístupy ve výuce jazyků 2023 pořádané Asociací jazykových škol. Konference proběhla v budově filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  Absolvoval pět seminářů moderních

Nestresuj se stresem - velmi užitečná přednáška z oblasti psychohygieny primárně určená žákům našich třetích ročníků. Lektorka, Mgr. Martina Štěpková (MPedu), výborně reagovala na specifické potřeby cílové věkové skupiny. Důležité odkazy na další dokumenty a organizace, které mohou pomoci s řešením

Přesto, že úterý 31. 10. bylo ze strany studentů i pedagogů zaměřeno na Halloween, zúčastnili se žáci 3. a 4. ročníků zaměřených na počítače (obory IT; ET; SG) velice zajímavé přednášky a besedy se zástupci Armády ČR. Vedle současných úkolů

Na střední školy se budou moci dávat tři přihlášky. Zájemci o studium na střední škole budou moci podávat tři přihlášky místo dvou a bude možné je podávat elektronicky. Novelu školského zákona schválila ve středu Sněmovna už v prvním kole projednávání,

Hospodářská komora ČR udělila naší škole Čestné uznání za vysokou úroveň odborné přípravy absolventů ve školním roce 2022/2023.

Cílem dotačního programu je zajištění bezplatného školního stravování pro děti, žáky a studenty ve věku od 2 do 26 let, kteří navštěvují mateřské, základní a střední školy, resp. využívají internáty nebo domovy mládeže v Jihočeském kraji a jejichž rodiny se