kód oboru: 23-44-L/01Mechanik strojů a zařízení
Určeno pro:absolventy základních škol
Druh studia:denní
Délka studia:4 roky
Způsob ukončení:3. ročník – závěrečná zkouška / výuční list
4. ročník – maturitní zkouška / maturitní vysvědčení
Dosažené vzdělání:Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
Učební plánPDF ke stažení

Žáci přijatí do tohoto oboru mají jedinečnou příležitost v rámci svého standardního čtyřletého maturitního studia vykonat ve třetím ročníku učňovskou zkoušku a získat navíc výuční list v oboru Strojní mechanik.

Žáci se naučí především sestavovat, seřizovat, opravovat a provádět servis linek pro zpracování plastů. Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Získají i návyk zvažovat při plánování, posuzování a vykonávání činností vynaložené náklady, možné výnosy a zisk a vlivy svých rozhodnutí na životní prostředí.

Žák v průběhu studia absolvuje povinné předměty, má možnost vybírat z nabídky povinně volitelných a volitelných modulů, a dotvářet si tak svůj individuální studijní profil. Výsledky vzdělání jsou definovány kompetencemi v rámcovém vzdělávacím programu a školní vzdělávací program je přejímá a dále v některých tématech rozvádí a doplňuje.

Vybrané získané dovednosti:

 • instalace zařízení průmyslové elektrotechniky a elektroniky, technického zabezpečení budov zprovoznění spotřební i domácí elektroniky
 • montážní práce na průmyslových rozvodech a rozvaděčích malého a nízkého napětí
 • instalační práce na elektrotechnických zařízeních, řídících a regulačních rozvodech
 • navrhování sestav a montáž elektronického zabezpečovacího systému objektu
 • provádění základních elektrotechnických měření a diagnostiky
 • instalace zařízení pro příjem satelitního i pozemního TV a rozhlasového vysílání
 • výroba jednoduchého elektronického zařízení v oblasti číslicové techniky i zařízení řízených mikroprocesory
 • instalování a uvedení do provozu zařízení průmyslové a spotřební elektroniky a elektrotechniky
 • instalace komunikačních zařízení, slaboproudých rozvodů a obvodů nízkého napětí
 • čtení technické dokumentace pro elektrotechnická zařízení, vytváření náčrtů, schémat a dokumentů elektronických obvodů na PC za použití návrhových systémů pro elektroniku a generování výstupů pro další výrobu

Uplatnění:

 • U živností a firem při zavádění automatizačních výrobků a zabezpečovací techniky. U spotřebitelů jako servisní technik a montér ve výrobě i stavebnictví;
 • uplatní se při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, mechanik elektronik, autoelektrikář, elektrikář zabezpečovacích zařízení;
 • dále jako opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář firmy, elektrotechnik- údržbář ve výrobních i nevýrobních firmách;
 • v příbuzných oborech montážních a opravářských činností, včetně montáží a oprav PC a spotřební techniky.


Partneři oboru jsou: