Erasmus+ 2022/23

2022-1-CZ01-KA121-VET-000059979
Výše grantu: 78 800 EUR
Schválené aktivity: krátkodobá mobilita, dlouhodobá mobilita, stínování, návštěva pozvaného experta

Následující uchazeči byli úspěšní ve výběrovém řízení na školní rok 2022/23 a mobility jim budou nabízeny v souladu s jejich oborem, preferovaným místem pobytu a informacemi uvedenými při výběrovém řízení. Výběrové řízení 2022


Přehled realizovaných mobilit:

SEVILLA – září 2022
Pět žáků oboru EP strávilo dva týdny ve španělské Seville, kde prohlubovali své znalosti v organizaci volnočasových aktivit pro děti i dospělé, včetně nutných administrativních záležitostí.

LIPSKO – září 2022
Lze perfektně udělat něco, co jste nikdy nedělali? V Lipsku by vám potvrdili, že ano. Naše „německá“ skupinka si svojí pracovitostí a dovednostmi vysloužila slova chvály od svého mentora a z mobility si odvezla cenné zkušenosti.

STUTTGART – říjen 2022
Erasmus mobility jsou opravdu pro každého. A tak této možnosti využil i student naší VOŠ a strávil dva týdny v Německu, kde si prohluboval své znalosti mechatroniky.

MALAGA – říjen 2022
Naše první mobilita bez učitelského doprovodu. A jak to dopadlo? Kluci „ajťáci“ vše zvládli na výbornou a ověřili si, že jsou na život „tam venku“ připraveni.

RASTENFELD – duben 2023
Možnosti absolvovat souvislou odbornou praxi v zahraničí v rámci programu Erasmus+ využil žák oboru ME a strávil měsíc v Rakousku, kde rozvíjel své znalosti v oblasti fotovoltaiky.

MALAGA – květen až červenec 2023
Pokud máte dostatek odvahy, můžete vyrazit na dlouhodobou mobilitu, jako dva naši žáci oboru IT, kteří strávili tři měsíce ve Španělsku. Stejně jako oni si odvezete nejen odborné znalosti, ale i cenné praktické zkušenosti ze života v cizině.

SCHREMS – květen 2023
Erasmus+ program myslí i na ty, pro které není absolvování mobility samozřejmostí. V květnu jsme realizovali mobilitu pro účastníky s omezenými příležitostmi.

SPLIT – červen 2023
Chorvatsko nemusí být jen místem pro dovolenou, jak se přesvědčila naše skupinka „ajťáků“ a elektrotechniků, kteří absolvovali dvoutýdenní pracovní stáž ve Splitu.