Projekty

Naše škola se aktivně angažuje v projektových aktivitách. Pomocí krajských, národních
i evropských projektů se jí daří dlouhodobě zlepšovat klima školy, kvalitu výuky a
vybavení pro výuku i spolupracovat s národními institucemi na probíhajících reformách výuky.

Aktuálně realizováné projekty

Mezinárodní projekty 

Profesní flexibilita a její implementace / Professionelle Flexibilität und ihre Implementierung 

STEP IN to the online world / virtual learning, Facilitation of access to Vocational practice through online teaching at secondary technical schools

International Cooperation of Vocational Schools with Practical Training in the Context of Digital Education

The J. William Fulbright Commission

interreg baner

Domácí projekty

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II

Šablony na COPSU II, reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013570

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Projekty v režimu udžitelnosti

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I

Modernizace odborného vzdělávání (MOV) 

Modernizace vybavení školních strojních dílen a výstavba jazykových učeben

Rozšíření motivačních pracovišť pro Informačně-vzdělávací středisko (IVS)

Ukončené projekty

Výzva MŠMT Spolu po Covidu – pobytové programy pro žáky v oborech vzdělávání kategorie H
(prevence rizikového chování) – 3 pobyty realizované 4. – 8. října 2021

Výzva MŠMT Letní kempy – adaptační kempy pro budoucí žáky 1. ročníků
(realizace 16. – 27. srpna 2021)

Šablony na COPSU

Podpora lyžařských výcvikových kurzů – Dotační program Jihočeského kraje pro rok 2019

Podpora technického vzdělávání – Dotační program Jihočeského kraje pro rok 2019/2020

MOBITECH II

Cesta k práci

Zkuste to jinak

Cesta za prací

Partnerství v projektu Modernizace vybavení Základní školy
Bechyně, Libušina 164

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji  Rekapitulace aktivit projektu

Rozvoj moderních technologií na COP

IVS – Vybudování informačně-vzdělávacího střediska v Jihočeském kraji

Materiálně technické zabezpečení Simulačního a diagnostického centra

Zrealizované projekty ve školním roce 2018/2019 v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje – PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1.výzva

Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu 1. výzva pro rok 2018

Zrealizované projekty ve školním roce 2017/2018 v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje –
PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1.výzva

Zrealizované projekty ve školním roce 2016/2017 v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje –
PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. a 2. výzva

Mobilitami pro rozvoj technického vzdělávání (MOBITECH)

Green Jobs

Tvorba efektivního systému dalšího vzdělávání pro kvalitu a dostupnost

Reálné prostředí ve výuce pomocí fiktivní firmy

Kurikulum S – Pomůžeme vám se ŠVP

Inovace vzdělávání rozšířením kompetencí učitelů

Systém hodnocení vzdělávacího programu v mechatronice na VOŠ
v prostupnosti k technickým VŠ

Využití ICT v aplikaci pro měření ve strojírenství

BASIMET – Vzdělávání odborných pracovních sil v Horním Rakousku
a Jižních Čechách

Angličtina na COPLeták projektu

Jazyky na COP

Odborná praxe pro mladé do 30 let v Jihočeském kraji

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB – VIP III

UNIV3

Zvyšování motivace k technickému vzdělávání

Do práce s novou kvalifikací

Podpora osob sociálně vyloučených na trhu práce

QualiVet – Rozvoj kvality a zajištění kvality v odborném vzdělávání a přípravě ve strojírenství ve vztahu k trhu práce

Inovace vzdělávacího programu vytvořením elektronických studijních opor

Zkvalitnění výuky digitálními učebními materiály

UNIV2 KRAJE

Výuka automatizace v podmínkách spolupráce školy a firem

Vývoj nových programů dalšího profesního vzdělávání v oblasti strojírenství a elektrotechniky pro kombinované formy studia

Cílové odborné kompetence absolventů COP

Vyrovnávání disproporcí mezi kraji

Vzdělávání tělesně postižených občanů pro uplatnění v praxi

Pracoviště dalšího vzdělávání osob se zdravotním postižením pro uplatnění v praxi

Další vzdělávání OZP pro uplatnění v praxi

Středisko pro usnadnění vstupu OZP a absolventů škol na volný trh práce

Středisko pracovní motivace a rehabilitace

KVALITA I – Nová závěrečná zkouška pro učební obory s výučním listem

PILOT S – tvorba a ověřování školních vzdělávacích programů

VIP kariéra – VZDĚLÁVÁNÍ INFORMACE PORADENSTVÍ

UNIV – Uznávání výsledků neformálního a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé

Podpora odborné přípravy středoškolské mládeže pro podmínky automatické i automatizované výroby (mechatronika)