Erasmus+ 2023/24

2023-1-CZ01-KA121-VET-000115886
Výše grantu: 92 371 EUR
Schválené aktivity: krátkodobá mobilita, dlouhodobá mobilita, stínování, kurzy a odborná školení, výukové a školicí pobyty, návštěva pozvaného experta

Následující uchazeči byli úspěšní ve výběrovém řízení na školní rok 2023/24 a mobility jim budou nabízeny v souladu s jejich oborem, preferovaným místem pobytu a informacemi uvedenými při výběrovém řízení. Výběrové řízení 2023

Přehled realizovaných mobilit: