ECDL/ICDL (European Certification of Digital Literacy, dříve European Computer Driving Licence)

Termíny ECDL testování

dle domluvy

Termíny ECDL Core seminářů

prozatím není plánován žádný termín v seminářů

Email: infoecdl(@)copsu.cz

https://www.facebook.com/ECDLCZ

Více informací podají:

Kontakt: Ing. Kašpar Zdeněk, Ph.D.
E-mail:  kaspar(@)copsu.cz
Telefon: 381 407 210

Kontakt: Mgr. Podhorská Jitka
E-mail:  podhorska(@)copsu.cz
Telefon: 381 407 422

Koncept ECDL

Koncept ECDL / ICDL prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Koncept ECDL / ICDL svým rozsahem pokrývá prakticky všechny oblasti, ve kterých se digitální technologie v běžném životě využívají. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů v oblasti digitálních kompetencí, od programů pro žáky a studenty základních a středních škol, přes programy pro zaměstnané, nezaměstnané nebo digitálně vyloučené osoby, až po programy určené široké veřejnosti nebo naopak pro odborníky z různých oborů.

  • Přínos konceptu ECDL / ICDL spočívá zejména v tom, že prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).
  • Ověřování digitálních znalostí a dovedností probíhá formou praktických zkoušek v reálném prostředí s využitím běžných stolních počítačů, notebooků, tabletů či mobilních telefonů, různých operačních systémů, běžně používaných aplikací, lokálních sítích a internetu.

Úspěšní absolventi ECDL / ICDL zkoušek mohou získat celou škálu mezinárodně uznávaných certifikátů, které dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi. ECDL / ICDL certifikáty jsou již řadu let nejen státy Evropské unie doporučovány a používány de facto jako mezinárodní standard.

Prudký rozvoj digitálních technologií donutil po roce 2014 Evropskou komisi k novému zmapování existujících vzdělávacích systémů a standardů v oblasti digitálních kompetencí obyvatelstva. Výsledkem bylo vytvoření univerzálního vzdělávacího rámce DIGCOMP. Koncept ECDL / ICDL byl jedním z nejvýznamnějších systémů, které byly v rámci projektu DIGCOMP vyhodnocovány a byl shledán jako velmi dobrý příklad, jak rámec DIGCOMP v praxi naplňovat.

Vyhlášení pokusného ověřování zaměřeného na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 1.října 2020 v souladu s ustanovením § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokusné ověřování zaměřené na možnost uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky.

Škola se v letošním školním roce (2020/21) do tohoto projektu zapojila u oboru Informační technologie. Žáci, kteří do 30.března 2021 získají certifikát ECDL CORE, bude jim tento certtifikát uznán pro profilovou část maturitní zkoušky.
Základní moduly ECDL / ICDL:Standardní moduly ECDL / ICDL:
Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu (Information Literacy)Využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání (ICT in Education)
Spolupráce a výměna informací na internetu (Online Collaboration)Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital Marketing)
Bezpečné používání informačních technologií (IT Security)Základy informatického myšlení a programování Computing)
Základy práce s internetem a komunikace (Online Essentials)Plánování projektů (Project Planning)
Základy práce s aplikacemi (Application Essentials)Tvorba webových stránek (Web Editing)
Práce s tabulkami (Spreadsheets)Úpravy digitálních obrázků (Image Editing)
Zpracování textu (Word Processing)Prezentace (Presentation)
Základy práce s počítačem a správa souborů (Computer Essentials)Použití databází (Using Databases)
Pokročilé moduly ECDL / ICDL:Ostatní moduly ECDL / ICDL:
Analýza a vizualizace dat (Data Analytics)e-Citizen
Finanční tabulky (Financial Spreadsheets)Správa a archivace digitálních fotografií
Pokročilé prezentace (Advanced Presentation)Úpravy a vylepšování digitálních fotografií
Pokročilé použití databází (Advanced Databases)Sdílení a prezentace digitálních fotografií
Pokročilá práce s tabulkami (Advanced Spreadsheets)
Pokročilé zpracování textu (Advanced Word Processing)