Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti webových stránek Forma uveřejnění informací na webové stránce www.copsu.cz je v souladu s Přístupností webového obsahu dle Zákona č. 99/2019 Sb.

Obsah webových stránek a jeho dostupnost a čitelnost
Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu. Multimediální prvky nejsou doplněny textovými titulky, jsou jen alternativou k existujícímu textovému obsahu. Webová stránka obsahuje všechny podstatné informace, i když uživatel aktuálně nemůže používat doplňky internetového prohlížeče nebo operačního systému. Informace sdělované vizuální podobou webových stránek, tvary jednotlivých prvků, jejich velikostí, pořadím nebo umístěním jsou dostupné i pro uživatele, který nemůže tyto aspekty vnímat. Informace sdělované barvou jsou dostupné i bez barevného rozlišení. Barvy popředí a pozadí textu (nebo textu v obrázku) jsou vůči sobě dostatečně kontrastní v případě významového sdělení. Velikost písma je možné zvětšit alespoň na 200 % a zmenšit alespoň na 50 % původní hodnoty pomocí standardních funkcí prohlížeče. Při takové změně velikosti nedochází ke ztrátě obsahu nebo funkcionality webu.

Práci s webovou stránkou řídí uživatel
Obsah ani kód webové stránky nevyžaduje konkrétní výstupní či ovládací zařízení. Obsah ani kód webové stránky nevyžaduje konkrétní způsob použití ani konkrétní programové vybavení Načtení nové webové stránky či přesměrování je možné jen po aktivaci odkazu. Načtení nové webové stránky do nového okna prohlížeče je možné jen v odůvodněných případech a uživatel je u takové odkazu předem upozorněn. Na webové stránce nedochází k výrazným změnám barevnosti, jasu, velikosti nebo umístění prvku. Zvuk, který zní na webové stránce je možné na této webové stránce vypnout nebo upravit jeho hlasitost. Časový limit pro práci s webovou stránkou je dostatečný (neomezený)

Informace jsou srozumitelné a přehledné
Webové stránky sdělují informace jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou Rozsáhlé obsahové bloky jsou rozděleny do menších.

Ovládání webu je jasné a pochopitelné
Navigace je srozumitelná. Každá webová stránka (kromě úvodní webové stránky) obsahuje odkaz na vyšší úroveň a odkaz na úvodní webovou stránku. K dispozici je rovněž vyhledávání a odkaz na mapu webových stránek. Odkaz na mapu webových stránek a vyhledávací formulář je k dispozici na každé webové stránce.
Každá webová stránka má výstižný název odpovídající jejímu obsahu. Každý formulářový prvek obsahuje popisek vystihující požadovaný obsah. Text odkazu nebo jeho přímo související text popisuje cíl odkazu.

Kód je technicky způsobilý a strukturovaný
Sémantické značky, které jsou použity pro formátování obsahu, jsou použity ve zdrojovém kódu tak, aby odpovídaly významu obsahu. Prvky značkovacího jazyka, které jsou párové, mají vždy uvedenu počáteční a koncovou značku. Značky jsou správně zanořeny a nedochází k jejich křížení. Ve zdrojovém kódu je určen hlavní jazyk obsahu webové stránky. Prvky tvořící nadpisy a seznamy jsou vyznačeny ve zdrojovém kódu a jsou výstižné. Je-li tabulka použita pro zobrazení tabulkových dat, obsahuje značky pro záhlaví řádků nebo sloupců. Obsah všech tabulek čtených po řádcích zleva doprava dává smysl.