Kód oboru:23-45-L/01 Mechanik seřizovač
Určeno pro:absolventy základních škol
Druh studia:denní
Délka studia:4 roky
Způsob ukončení:3. ročník – závěrečná zkouška / výuční list
4. ročník – maturitní zkouška / maturitní vysvědčení
Dosažené vzdělání:Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
Učební plánPDF ke stažení

Žáci přijatí do tohoto oboru mají jedinečnou příležitost v rámci svého standardního čtyřletého maturitního studia vykonat ve třetím ročníku učňovskou zkoušku a získat navíc výuční list v oboru Obráběč kovů – obsluha CNC strojů.

Perspektivní obor  s výborným uplatněním pro žáky, kteří by rádi dokázali programovat a seřizovat číslicově řízené stroje. 

Žák v průběhu studia absolvuje povinné odborné předměty (Technická dokumentace, Výpočetní technika, Strojnictví, Strojírenská technologie, Technologie, Laboratorní cvičení, Praxe, Odborný výcvik, apod.), má možnost vybírat z nabídky povinně volitelných a volitelných modulů, a dotvářet si tak svůj individuální studijní profil. Výsledky vzdělání jsou definovány kompetencemi v rámcovém vzdělávacím programu a školní vzdělávací program je přejímá a dále v některých tématech rozvádí a doplňuje.
V oblasti profesních kompetencí získá absolvent po ukončení studia a úspěšném složení maturitní zkoušky takové odborné vědomosti, dovednosti a postoje, které mu umožní kvalifikovaně se uplatnit ve svém povolání.

Uplatnění:

 • Absolvent školního vzdělávacího programu Mechanik programátor – programování a obsluha technologických pracovišť získá znalosti o problematice technických strojírenských oborů. Těžiště jeho odborných vědomostí a dovedností je v oblastech strojírenství, obsluze, seřizování a programování výrobních strojů a technologických linek. Dále je zaměřen na konstruování, základy počítačové grafiky, a informační a komunikační technologií.
 • Charakteristickým rysem absolventa je schopnost samostatné práce v pracovních pozicích vymezených příslušnými obory činností, spojených s uvědomělým a účinným využíváním moderních technických zařízení včetně informační a komunikační techniky jako programátor a obsluha automatizovaných systémů a výrobních linek, pracovník obsluhy a sledování provozu zařízení řízených programovatelnými automaty a počítači, technolog v kancelářích přípravy provozu a výroby
 • Naši absolventi tohoto oboru mají velmi dobré uplatnění na trhu práce.
 • Obor je vhodný pro dívky i chlapce

Vybrané získané dovednosti:

 • seřízení CNC strojů a systémů průmyslových technologických linek pro výrobu
 • sestavení technologického postupu s využitím počítače
 • vytvoření programu číslicového řízení na stroji a počítači, odladění programů
 • zpracování návrhů multimediálních prezentací
 • obsluha a programování průmyslových robotů a manipulátorů
 • měření a kontrola jakosti pomocí počítačů s účelovým SW
 • návrhy prezentací s využitím softwarových grafických nástrojů
 • znalost průmyslově používaných odborných programů (AutoCAD, SolidEdge, EdgeCAM, atd.)
 • používat programové vybavení osobního počítače při řešení zadaných úloh
 • používání vybraného cizího jazyka pro komunikaci i pro získávání odborných informací