Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č.50/1978 Sb.

  • Osvědčení je nezbytným dokladem pro další působení v elektrotechnických profesích
  • Výhoda osvědčení také v informatických oborech
  • Podmínkou pro získání osvědčení je ukončené elektrotechnické vzdělání, zdravotní způsobilost (od § 8) a úspěšné složení zkoušky
  • Dále škola nabízí proškolení zaměstnanců, přezkušování a přípravu ke zkouškám
  • Cena školení pro zájemce je stanovena na základě velikosti testované skupiny
  • Pro absolventy VOŠ, SŠ COP příznivější cena kurzu
Kontakt:
Mgr. Jitka Podhorská
tel: +420 381 407 422
e-mail: podhorska(@)copsu.cz