Školní poradenské pracoviště

Školní metodik prevence

Výchovné poradenství

Kariérové poradenství

Psycholog

Asistentky pedagoga