Školní poradenské pracoviště

kontakty

Školní metodik prevence

Mgr. Gabriela Kult Aubraye

Výchovné poradenství

Mgr. Blecha Miloš

Kariérové poradenství

Mgr. Blecha Miloš

Psycholog

PhDr. Müllerová Monika

Asistentky pedagoga

Mgr. Hájíčková Dagmar
Kolářová Pavla
Mašátová Martina

Otradovcová Eva
Turinová Zdeňka
Volná Jana