Praxe a partneři školy

Útvar pro kooperativní činnost s firemní sférou


Ing. Ludmila Opekarová, Ph.D.
tel.: +420 381 407 265
Mobil: +420 602 149 270
e-mail: opekarova(@)copsu.cz

Generální partner školy

ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Temelín
Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
http://www.cez.cz


Oblast podpory
(pro jaké obory):

 • Počítače a robotika 26-41-M/01
 • Automatizace v energetice 26-41-M/01
 • Elektrotechnika- nástavba 26-41-L/501
 • VOŠ Elektrotechnika- mechatronické systémy 26-41-N/01
 • Počítačová grafika a animace 23-41-M/01


Forma podpory:

 • Organizování a zajišťování besed se žáky. Podpora nových učebních pomůcek ve výuce. Nabídka exkurzí, stáží a kurzů v jaderné elektrárně Temelín
  (Jaderná maturita, Letní univerzita, atd.). Zajištění výukových materiálů pro výuku fyziky a energetiky. Nabídka vzdělávání učitelů.
  Pomoc při náboru žáků.

Partneři spolupracující

AMiT, spol. s r.o.

Naskové 3/1100, 150 00 Praha 5

www.amit.cz

Oblast podpory (pro jaké obory):

Počítače a robotika 26-41-M/01
Elektrotechnika- nástavba 26-41-L/501
VOŠ Elektrotechnika- mechatronické systémy 26-41-N/01

Forma podpory:

Konzultační podpora výuky předmětů Automatizace, Řízení a regulace u oborů VOŠ Elektrotechnika - mechatronické systémy, Elektrotechnika - počítačové systémy, Elektrotechnika - nástavba, Informační technologie- mechatronika, spolupráce při řešení projektů, organizuje soutěž pro žáky středních škol- AMiTsys Expert. Studenti a žáci kteří řeší nad rámec standardní výuky odborné práce. Soutěž probíhá každý rok a firma odmění autory tří nejlepších prací a projektů finanční odměnou a vybraní autoři navíc obdrží certifikát společnosti AMiT deklarující znalost řídicích systémů a jejich parametrizace. Zařazení učitelů do kurzů pořádaných firmou.

Autodesk spol s.r.o.

Unit 5.3, Danube House, Karolinska 650/1, 86 00, Praha 8

www.autodesk.cz

Oblast podpory (pro jaké obory):

Obory střední školy
Obory vyšší odborné školy

Forma podpory:

Společnost Autodesk propůjčila zdarma škole 125 licencí produktu AutoCAD.

CE.ENERGY Czech, s.r.o.

Ringhofferova 427, Olešovice, 251 68 Kamenice

www.ce.energy

Oblast podpory (pro jaké obory):

Počítače a robotika 26-41-M/01
VOŠ Elektrotechnika- mechatronické systémy 26-41-N/01
Elektrotechnika- nástavba 26-41-L/501
Elektromechanik pro zařízení a přístroje - digitální technika 26-52-H/01

ELVL s.r.o.

Průmyslová 631, 391 02 Sezimovo Ústí

www.elvl.cz

Oblast podpory (pro jaké obory):

Počítače a robotika 26-41-M/01
VOŠ Elektrotechnika - mechatronické systémy 26-41-N/01
Elektrikář - programovatelné elektroinstalace 26-51-H/01
Elektromechanik pro zařízení a přístroje - digitální technika 26-52-H/01

Forma podpory:

Konzultace a oponentura vytvářených vzdělávacích programů. Zadávání a vedení žákovských projektů. Nabídka exkurzí. Zajištění části praxe pro žáky oboru Elektrikář- programovatelné elektroinstalace a Elektromechanik pro zařízení a přístroje. Zajištění souvislé praxe.

Brisk Tábor, a.s.

Vožická 2068, 390 02 Tábor

www.brisk.cz

Oblast podpory (pro jaké obory):

Počítače a robotika 26-41-M/01
 Mechanik elektronik - digitální technika 26-41-L/01
Mechanik programátor- programování a obsluha technologických pracovišť 23-45-L/01
Počítačová grafika a animace 23-41-M/01

Forma podpory:

Spolupráce se školou v rámci projektu IQAUTO. Nabídka exkurzí. Zajištění souvislé praxe. Pomoc při náboru žáků.

Robert Bosch, s.r.o.

Roberta Bosche 2678, 370 04 České Budějovice

www.bosch.cz

Oblast podpory (pro jaké obory):

Počítače a robotika 26-41-M/01
VOŠ Elektrotechnika- mechatronické systémy 26-41-N/01
 Mechanik elektronik - digitální technika 26-41-L/01
Elektromechanik pro zařízení a přístroje - digitální technika 26-52-H/01
Počítačová grafika a animace 23-41-M/01
Mechanik programátor- programování a obsluha technologických pracovišť 23-45-L/01

Forma podpory:

Organizování a zajišťování besed se žáky. Nabídka exkurzí, kurzů v závodě pro žáky (exkurze, příprava na VŠ) i učitele (zapojení do projektu IQAUTO). Pomoc při propagaci školy a náboru žáků.

Festo, s.r.o.

Modřanská 543/76,147 00 Praha 4 – Hodkovičky

www.festo.cz

Oblast podpory (pro jaké obory):

Počítače a robotika 26-41-M/01
VOŠ Elektrotechnika- mechatronické systémy 26-41-N/01
 Mechanik elektronik - digitální technika 26-41-L/01
Počítačová grafika a animace 23-41-M/01
Mechanik programátor- programování a obsluha technologických pracovišť 23-45-L/01

Forma podpory:

Konzultace a oponentura k vytvářeným ŠVP, spolupráce při definic náplně jednotlivých předmětů. Vytvoření a vybavení vzdělávacího centra FESTO v rámci školy. Podpora a prezentace školy jako partnera ve firemních materiálech.

FC MAS Táborsko

Kvapilova 3075, Tábor 39003

http://fctaborsko.cz

Oblast podpory (pro jaké obory):

Řízení sportu 63-41-M/01

Forma podpory

Podpora tvorby vzdělávacího programu Řízení sportu, který vycházi z RVP Ekonomika a podnikání. Pomoc při údržbě školních sportovišť. Spolupráce při organizování volnočasových a sportovních aktivit pro žáky školy. Zajišťování odborných sportovních kurzů (masér, trenér, apod.).

JABLOTRON ALARMS a.s.

Pod Skalkou 4567/33, 46601 Jablonec n.N.

www.jablotron.cz

Oblast podpory (pro jaké obory):

Počítače a robotika 26-41-M/01
VOŠ Elektrotechnika- mechatronické systémy 26-41-N/01
 Mechanik elektronik - digitální technika 26-41-L/01
Elektromechanik pro zařízení a přístroje - digitální technika 26-52-H/01
Elektrotechnika- nástavba 26-41-L/501

Forma podpory:

Podpora výuky elektronických zabezpečovacích systémů (materiální a konzultační činnost). Zdokonalování vybavení odborných učeben, poskytnutí dokumentace. Zabezpečení odborných kurzů pro studenty a žáky školy.

KOVOSVIT MAS, a.s.
KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s.

náměstí Tomáše Bati 419, 391 02 Sezimovo Ústí

www.kovosvit.cz

Oblast podpory (pro jaké obory):

Počítače a robotika 26-41-M/01
VOŠ Elektrotechnika- mechatronické systémy 26-41-N/01
 Mechanik elektronik - digitální technika 26-41-L/01
Obráběč kovů - obsluha CNC 23-56-H/01
Počítačová grafika a animace 23-41-M/01
Mechanik programátor - programování a obsluha technologických pracovišť 23-45-L/01

Forma podpory:

Konzultace a oponentura k vytvářeným ŠVP, spolupráce při definice náplně jednotlivých předmětů. Zadání a spolupráce na žákovských projektech. Studentská kancelář pro žáky školy. Tématické exkurze do výrobních úseků podniku. Poskytování výhodnějších podmínek při pořizování strojního vybavení dílny. Zajištění části odborného výcviku. Zajištění souvislé praxe. Zadávání a vedení žákovských projektů. Pomoc při náboru žáků.

LARM a.s.

Triumf 413, 384 11 Netolice

www.larm.cz

Oblast podpory (pro jaké obory):

Počítače a robotika 26-41-M/01
VOŠ Elektrotechnika- mechatronické systémy 26-41-N/01
 Mechanik elektronik - digitální technika 26-41-L/01
Obráběč kovů - obsluha CNC 23-56-H/01
Počítačová grafika a animace 23-41-M/01
Mechanik programátor - programování a obsluha technologických pracovišť 23-45-L/01

Forma podpory:

Zajištění souvislé praxe. Zadávání a vedení žákovských projektů. Pomoc při náboru žáků. Poskytování pomůcek pro vyučování.

Madeta a.s.

Rudolfovská 246/83, 370 01 České Budějovice

www.madeta.cz

madeta@madeta.cz

Oblast podpory (pro jaké obory):

Spolupráce napříč obory

MICRORISC s.r.o.

Dělnická 222, 506 01 Jičín

www.microrisc.cz

Oblast podpory (pro jaké obory):

Počítače a robotika 26-41-M/01
Elektrotechnika- nástavba 26-41-L/501

Forma podpory:

Podpora výuky předmětů (materiální a konzultační činnost) Projektování mikroprocesorových systémů, Mikroprocesorová technika, Automatizace, Číslicová technika, Řízení a regulace u oborů Elektrotechnika- počítače a robotika, Elektrotechnika -nástavba, Elektrotechnika- Mechatronika, spolupráce při řešení žákovských projektů. Nákup součástek se slevou.

MikroTik

www.mikrotik.cz

Škola se stala partnerem firmy MikroTik a zapojila se do MikroTik akademie (MA). Škola v rámci MikroTik akademie zařadila do výuky oboru Informační Technologie modul MTCNA (MikroTik Certified Network Associate). V rámci modulu se studenti budou připravovat na routerech firmy MikroTik.

Modul MTCNA pokrývá základy implementace síťových služeb na platformě RouterOS

Modul 1 - Úvod do MikroTik RouterOS
(základy TCP/IP, RouterOS management, firmware, licence, konfigurace, ...)
Modul 2 - Firewall
(principy firewallů, definice pravidel, connection tracking, adresní listy, NAT)
Modul 3 - QoS
(prioritizace a omezování provozu, frontové mechanismy, monitoring provozu)
Modul 4 - Network Management
(ARP, DHCP, HotSpot, proxy server, nástroje RouterOS)
Modul 5 - Wireless
(teorie 802.11 a/b/g/n, konfigurace AP a stanice, bridging, zabezpečení WiFi sítě, monitoring, ...)
Modul 6 - Bridging
(teorie bridgingu, WDS, stanice-pseudobridge, EoIP a VPLS tunel)
Modul 7 - Routing
(teorie routingu, směrovací tabulka, statické směrování, OSPF)

MOTOR JIKOV Group a.s.

Kněžskodvorská 2277/26, 370 04 České Budějovice

www.motorjikov.com

Oblast podpory (pro jaké obory):

Počítače a robotika 26-41-M/01
 Mechanik elektronik - digitální technika 26-41-L/01
Obráběč kovů - obsluha CNC 23-56-H/01
Počítačová grafika a animace 23-41-M/01   Mechanik programátor- programování a obsluha technologických pracovišť 23-45-L/01

Forma podpory:

Nabídka exkurzí. Zajištění souvislé praxe. Pomoc při náboru žáků.

MICRO-EPSILON Czech Republic spol. s r.o.

Na Libuši 891, 391 65 Bechyně

www.micro-epsilon.cz

Oblast podpory (pro jaké obory):

Počítače a robotika 26-41-M/01
VOŠ Elektrotechnika- mechatronické systémy 26-41-N/01
 Mechanik elektronik - digitální technika 26-41-L/01
Elektromechanik pro zařízení a přístroje - digitální technika 26-52-H/01
Počítačová grafika a animace 23-41-M/01
Mechanik programátor- programování a obsluha technologických pracovišť 23-45-L/01

Forma podpory:

Nabídka exkurzí. Zajištění souvislé praxe. Pomoc při náboru žáků.

RM Gastro CZ s.r.o.

Náchodská 818/16, 193 00 Praha 9

www.rmgastro.cz

Oblast podpory (pro jaké obory):

Spolupráce napříč obory

Rockwell Automation s.r.o.

Kolbenova 931/40b, 190 00 Praha 9 Vysočany

www.rockwellautomation.cz

Oblast podpory (pro jaké obory):

Počítače a robotika 26-41-M/01
VOŠ Elektrotechnika- mechatronické systémy 26-41-N/01
Elektrotechnika- nástavba 26-41-L/501

Forma podpory:

Konzultace k náplni výuky programování a obsluha programovatelných automatů.

SILON s. r. o.

Průmyslová 451, 391 02 Sezimovo Ústí II

www.silon.eu

Oblast podpory (pro jaké obory):

VOŠ Elektrotechnika- mechatronické systémy 26-41-N/01
 Mechanik strojů a zařízení - technologie zpracování plastů 24-44-L/01

Forma podpory:

Přímá podpora výuky oboru Mechanik strojů a zařízení - technologie zpracování plastů, nabídka stipendií, nabídka praxí žáků, pomoc při náborových akcí.

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Thámova 13, 186 00 Praha 8

www.schneider-electric.cz

Oblast podpory (pro jaké obory):

Počítače a robotika 26-41-M/01
VOŠ Elektrotechnika- mechatronické systémy 26-41-N/01
Elektrotechnika- nástavba 26-41-L/501
 Mechanik elektronik - digitální technika 26-41-L/01
Elektromechanik pro zařízení a přístroje - digitální technika 26-52-H/01

Forma podpory:

Konzultace k výuce předmětů Projektování mikroprocesorových systémů, Mikroprocesorová technika, Automatizace, Číslicová technika, Řízení a regulace. Nákup součástek se slevou. Zajištění souvislé praxe.

SoliCAD, s.r.o.

Na Bučance 1289/9, 140 00 Praha 4 Česká republika

www.solicad.cz

 Mechanik elektronik - digitální technika 26-41-L/01
Obráběč kovů - obsluha CNC 23-56-H/01
Počítačová grafika a animace 23-41-M/01
Mechanik programátor- programování a obsluha technologických pracovišť 23-45-L/01

Forma podpory:

Používáme ZDARMA progeCAD Professional od SoliCAD.com. Díky společnosti SoliCAD mají přístup k SW progeCAD i učitelé a žáci.

Tecnocap, s.r.o.

Střížovice 67, 378 53 Strmilov, Česká republika

www.tecnocap.cz/

Strojní mechanik - svařování a montáže 23-51-H/01
Obráběč kovů - obsluha CNC 23-56-H/01
Mechanik programátor- programování a obsluha technologických pracovišť 23-45-L/01

Forma podpory:

Nabídka stipendií pro žáky, exkurze žáků, nabídka externích praxí pro žáky, propagace školy ve firemních materiálech (např. podnikovém časopisu) pomoc při náboru ze základních škol v regionu (propagace školy, stipendijního programu a následně zaměstnání). .

TESLA, akciová společnost, závod Mladá Vožice

Táborská 445, Mladá Vožice, 391 43

www.tesla.cz

Oblast podpory (pro jaké obory):

 Mechanik elektronik - digitální technika 26-41-L/01
Obráběč kovů - obsluha CNC 23-56-H/01
Počítačová grafika a animace 23-41-M/01
Mechanik programátor- programování a obsluha technologických pracovišť 23-45-L/01

Forma podpory:

Nabídka exkurzí. Zajištění části praxe oboru Obráběč - obsluha CNC a oboru Mechanik seřizovač- programování a obsluha technologických pracovišť. Zajištění souvislé praxe. Pomoc při náboru žáků. Poskytování stipendií pro žáky strojírenských oborů.

VSP DATA a.s.

Údolní 2188, 390 64 Tábor

www.vspdata.cz

Oblast podpory (pro jaké obory):

Počítače a robotika 26-41-M/01
VOŠ Elektrotechnika- mechatronické systémy 26-41-N/01
Elektrotechnika- nástavba 26-41-L/501
Elektromechanik pro zařízení a přístroje - digitální technika 26-52-H/01

Forma podpory:

Nabídka exkurzí. Zajištění souvislé praxe.

ZEHNDER Group Czech Republic s.r.o.

Pionýrů 641, 391 02 Sezimovo Ústí II

www.zehnder.cz

Oblast podpory (pro jaké obory):

Počítače a robotika 26-41-M/01
VOŠ Elektrotechnika- mechatronické systémy 26-41-N/01
Elektrotechnika- nástavba 26-41-L/501
Elektromechanik pro zařízení a přístroje - digitální technika 26-52-H/01

Forma podpory:

Nabídka exkurzí a školení. Zajištění souvislé praxe.

ZVVZ Milevsko, a.s.

Sažinova 888, 399 25 Milevsko

www.zvvz.cz

Oblast podpory (pro jaké obory):

Počítače a robotika 26-41-M/01
VOŠ Elektrotechnika- mechatronické systémy 26-41-N/01
 Mechanik elektronik - digitální technika 26-41-L/01
Elektromechanik pro zařízení a přístroje - digitální technika 26-52-H/01
Počítačová grafika a animace 23-41-M/01
Mechanik programátor - programování a obsluha technologických pracovišť 23-45-L/01

Forma podpory:

Nabídka exkurzí. Zajištění souvislé praxe. Pomoc při náboru žáků.