Obecné informace

 • jedná se o prezenční (dříve denní)
 • studium 1. ročníku probíhá na COP Sezimovo Ústí, po jeho úspěšném absolvování pokračuje studium od druhého ročníku v Praze
 • výuka je zajišťována vyučujícími z Fakulty strojní ČVUT dle platných studijních plánů
 • VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí poskytuje dostatečné technicko-odborné zázemí a vybavení, ubytování, stravování a další organizační zabezpečení výuky i mimovýukové aktivity studentů

Otevírané obory

Bakalářský studijní program:

(volba oboru je možná až koncem 2. ročníku studia)

 • Dopravní a manipulační technika
 • Technika životního prostředí, tepelná a procesní technika
 • Strojírenská technologie a management
 • Výrobní technika
 • Informační a automatizační technika
 • Aplikovaná mechanika pro bakaláře

Po úspěšném absolvování 4letého bakalářského studijního programu může student pokračovat v NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU.

Obory Navazujícího Magisterského programu:

 • Technika životního prostředí
 • Výrobní stroje a zařízení
 • Energetické stroje a zařízení
 • Letadlová technikaVýrobní inženýrství
 • Řízení a ekonomika podniku
 • Přístrojová a řídící technika
 • Biomedicínské a rehabilitační inženýrství
 • Dopravní a manipulační technika
 • Materiálové inženýrství
 • Inženýrská mechanika a mechatronika
 • Matematické modelování v technice
 • Procesní inženýrství

Navazující magisterský studijní program má standardní dobu studia 2 akademické roky (4 semestry)

Výhody studia 1. ročníku v Sezimově Ústí

 • přiblížení vysokoškolského studia technického směru pro dojíždějící studenty
 • jistota získání ubytování
 • neomezený a bezplatný přístup k internetu
 • cena ubytování kolejního typu
 • cena celodenního stravování
 • klidné prostředí pro studium
 • výrazné snížení nákladů na studium

Podávání přihlášek

 • Přihlášky se podávají na Fakultě strojní ČVUT v Praze 6, Technická 4, PSČ 166 07
 • bližší informace u svého pedagoga