Nabízíme tyto moderní maturitní obory. Všechny naše obory jsou dobrou přípravou nejen
na Vaši budoucí profesi ale i na studium na vysokých školách:

 Studijní obory s maturitní zkouškou – čtyřleté


Technické lyceum

RVP 78-42-M/01 Technické lyceum

Obor, který je určen jako příprava k dalšímu vzdělávání na vysokých školách technického a přírodovědného zaměření. Je určen pro žáky se zájmem o techniku, matematiku, fyziku, výpočetní techniku a cizí jazyky. Jedná se o studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a výrazným zastoupením vzdělávacích oblastí významných pro rozvoj technického myšlení.


Informační technologie – správa sítí a programování

RVP 18 – 20 – M/01 Informační technologie

Obor je vhodný pro všechny zájemce, kteří se zajímají o vše kolem počítačů, rádi zkouší experimentovat a chtějí se naučit něco nového.


Informační technologie – kybernetická bezpečnost

RVP 18 – 20 – M/01 Informační technologie

bsolvent oboru kybernetická bezpečnost získá potřebné znalosti, povědomí o právních aspektech kybernetické bezpečnosti a etických zásadách pro práci s informačními technologiemi ve firmách, organizacích i ve státní sféře.


Obor je určen nejen pro zaryté strojaře, ale i pro ty, které láká digitální fotografie, počítačová grafika a animace.


Elektrotechnika – počítače a robotika

RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika

Obor je zaměřen na žáky, kteří rádi navrhují a chtějí stavět svá elektrotechnická zařízení, programují počítače a rádi by se zabývali stavbou robotů.


Obor je vhodný pro žáky, kteří rozumí naší dnešní závislosti na energii a chtějí se stát perspektivními odborníky v energetice


Ekonomika a podnikání – informatika

RVP 63-41-M/01 Podnikání

Netechnický obor zaměřený pro chlapce i dívky, kteří by se rádi pomocí efektivní práce na počítači orientovali v džungli ekonomiky, psychologie a marketingu.


Netechnický obor zaměřený pro chlapce i dívky, kteří se chtějí profesionálně věnovat sportovnímu odvětví jako aktivní sportovci či jako funkcionáři sportovních spolků a svazů.