Vyšší odborná škola

Absolvent vzdělávacího programu 26-41-N Elektrotechnika – mechatronické systémy získá znalosti v interdisciplinární problematice mechatronických systémů. Těžiště jeho odborných vědomostí a dovedností je v oblastech elektroniky, energetiky, strojírenství, komplexní automatizacevýpočetní techniky. Charakteristickým rysem absolventa není pouhé mechanické používání naučených vědomostí a získaných dovedností, ale rozvíjení myšlenkového aparátusystematického postupování při řešení problémů, které je pro technika nezbytné.

Evropský kvalifikační rámec 6 - stejná úroveň jako bakalář na VŠCo Vám můžeme nabídnout? Čím se můžeme pochlubit?

VOŠ je primárně určena pro absolventy středních odborných škol, ale díky skladbě předmětů v prvním ročníku u nás úspěšně studují také absolventi gymnázií i absolventi netechnických škol.

Absolventské práce některých našich studentů jsou na špičkové úrovni a dělají jim i nám velkou reklamu. Níže se můžete podívat na některé z nich.

Na VOŠ využíváme internetový portál MOODLE, na kterém naleznete kompletní seznam absolventských prací.

Výuka probíhá zejména v moderně vybavených laboratořích (odborných učebnách). Se všemi laboratořemi se studenti seznámí v 1. ročníku v rámci motivačního předmětu Laboratoře.

Součástí studia je odborná praxe ve firmě dle studentova výběru v délce jednoho období (16 týdnů). Mnoho našich absolventů si zde udělá tak dobré jméno, že následně dostávají nabídku k trvalému pracovnímu poměru.

V rámci studia klademe důraz na samostatnoutýmovou práci studentů a na schopnost prezentovat výsledky vlastní práce.

 • spolupracujeme s mnoha firmami v regionu, např. ABB, a. s., ČEZ, a. s., Efaflex-CZ, JE Temelín, KOVOSVIT MAS, Schneider Electric, a. s. atd.
 • organizujeme pro studenty exkurze do firem
 • aktivně se účastníme tuzemských i zahraničních veletrhů
 • máme schválený vzdělávací program s kreditním systémem hodnocení vzdělávání, který přináší mnohé výhody pro studenty
  • ve druhém ročníku volbu jednoho ze tří zaměření (MechatronikaInformační a řídicí technikaAutomatizace v energetice)
  • uznávání našich předmětů na některých vysokých školách
  • snížení doby strávené ve škole (cca 26 hodin za týden) a dostatek času na domácí přípravu, řešení projektů a individuální konzultace
  • pokračování ve vyšším ročníku bez uzavření všech předmětů
  • volba povinně volitelných a volitelných předmětů
  • větší provázanost a návaznost jednotlivých předmětů

Zajímá-li Vás více, napište nám na e-mail cop(@)copsu.cz nebo zavolejte na telefon 381 407 101, 381 407 201, v ideálním případně si domluvte osobní návštěvu školy.