Uchazeči

Proč si zvolit Sezimáckou střední?

Pro nás, kteří denně žijeme ve škole je těžké definovat, v čem jsme výjimeční a ojedinělí. Proto zde uvádíme některé postřehy a připomínky těch, kteří se již seznámili s naší školou:

 • Ojedinělost školy můžeme  doložit udělením titulu „NEJLEPŠÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ČESKÉ REPUBLIKY
 • Můžeme se pochlubit tím, že naši žáci jsou pokládáni zaměstnavateli za odborníky ve svém zaměření a vysokými školami za perspektivní budoucí studenty. Ojedinělost výsledků žáků školy můžeme v každém roce doložit několika prvními místy v soutěži Středoškolská odborná činnost na krajské úrovni.
 • Sezimácká střední je velkou školou, která umožňuje žákům prostupnost v rámci celého spektra oborů. Žák tak může ještě v průběhu studia měnit obor podle zájmů a schopností – škola může vždy žákům a rodičům nabídnout různé varianty vzděláván
 • Škola má dostatečnou kapacitu a pro 1.ročník studia je schopna vyhovět i zvýšenému zájmu o určitý obor studia a otevřít více tříd. Každý rok se otevírá cca 10 tříd 1. ročníku
 • Žáci maturitních oborů mají možnost pokračovat v COP na vyšší odborné škole, kde si dále rozšíří svou odbornost, kvalifikaci a získají titul „diplomovaný specialista“ (zkráceně „DiS.“)
 • Žáci učebních oborů mají možnost pokračovat v nástavbovém studiu k maturitě
 • O naší škole se říká, že je jednou z nejlépe vybavených odborných škol v celé České republice, ale přijďte se sami přesvědčit
 • Jsme uznávaná odborná škola v rámci celé ČR. Toto uznání dokládá spolupráce s Ministerstvem školství a dalšími státními i soukromými institucemi na reformách odborného školství.
 • Škola je vybavena kvalitními technologiemi / v současné době je to asi 250 počítačů v 8 počítačových učebnách a specializovaných laboratořích
 • Všichni studenti si mohou bezplatně stáhnout desktopové MS Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook …), a nainstalovat je až na 5 soukromých zařízení.
 • Škola pro výuku používá modulový systém, kdy je učivo rozděleno na menší snadno zvládnutelné učební celky, kdy žák předem velmi dobře zná, jaké dovednosti a vědomosti bude muset na konci modulu prokázat. U neúspěšně zvládnutých modulů má žák další možnosti na jeho opravu
 • Čipové indentifikační karty žáků využívají komplexní sesíťování školy a všudypřítomné počítače. Žák si tak může elektronicky přihlašovat stravování, půjčovat učebnice, využívat 2 moderní počítačové kopírovací a scanovací stroje a další služby školy
 • S čipovými kartami také souvisí docházkový systém ON-LINE, kdy si může každý žák i rodič ověřit na www stránkách školy docházku žáka do školy. Systém umožňuje výpisy docházky denní i dlouhodobé
 • Škola si zakládá na přívětivém, upraveném a čistém prostředí školy
 • Škola má velmi dobře propracovaný systém pomoci žákům s různými problémy učení. Škola má svého školního psychologa, specifické problémy učení (dyslexie, dysgrafie apod.) jsou řešeny vždy individuální pomocí a institutem výchovného poradenství
 • Orientace školy na cílové odborné kompetence vede k vysokému uznání dovedností absolventů školy ze strany firem i vysokých škol
 • Velký počet projektů realizují studenti jako řešení konkrétních úloh od renomovaných firem. Vznikají tak velmi hodnotné práce v oblasti využití jednočipových mikroporocesorů PIC, programovatelných automatů, programování, počítačové animace nebo využívání satelitní navigace.


Stále nevíš kam na střední? Mrkni na video…