Provozní elektrotechnikaDÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Kód oboru:26 – 41 – L/52 Provozní elektrotechnika
Určeno pro:absolventy středních škol
Druh studia:dálkové
Délka studia:3 roky
Způsob ukončení:maturitní zkouška / maturitní vysvědčení
Dosažené vzdělání:střední vzdělání s maturitní zkouškou
Učební plán.pdf ke stažení

Průběh studia:

 • výuka 1 x v týdnu zpravidla v pátek od 14:15 do 19:15
 • studium prohlubuje a rozšiřuje znalosti z učebního oboru
 • rozšíření kompetencí o mikroprocesorové systémy
 • zaměření oboru na odbornou, technickou stránku malých i velkých provozů a odborné vedení vlastních firem
 • místo tradičních osnov máme moduly, ve výuce užíváme žákovské projekty
 • výuka v moderních učebnách a laboratořích
 • příprava k maturitě z českého jazyka, matematiky nebo cizího jazyka a bloku ekonomických předmětů

Absolvent dovede:

 • pro absolvování maturity je připraven provádět náročné odborné pracovní činnosti v oblasti elektrotechniky
 • je schopen vést výrobní, kontrolní i servisní provoz technického zaměření
 • zvládá náročná elektronická schémata. Chápe a využívá funkcí jednotlivých bloků
 • umí číst složité elektrotechnické výkresy a dokumentaci
 • získá specializaci dle požadavků zaměstnavatele
 • ovládá práci na počítači v aplikačním prostředí a moderní měřící techniku
 • orientuje se v problematice automatického řízení procesů
 • je schopen projektovat mikroprocesorový systém
 • uplatní se jako servisní montér, diagnostik, samostatný opravář nebo prodejce náročné elektroniky i při vývoji elektrotechnických zařízení řízených počítačem
 • může se ucházet o studium na vysoké školy a VOŠ