Studentské aktivity


Dne 24.1 se na naší škole uskutečnila beseda na téma: Energie, budoucnost lidstva, kterou pořádala společnost Porta educa, jmenovitě p.Hejl a hlavní prostor měl p. Zelman z JETE. Besedy se ve 2 kolech zúčastnili žáci ME2, ME3, ME4 a MP3. Výklad

Dne 23. ledna 2023 proběhla v kině Spektrum zajímavá beseda s předsedkyní SÚJB paní Danou Drábovou. Téma besedy JADERNÁ ENERGIE VE SLUŽBÁCH LIDÍ bylo velmi zajímavé. Děkujeme za návštěvu a těšíme se zase za rok.

Dne 19. 1. 2023 jsme společně se třídou IT3 využili unikátní možnost a v rámci oslav 30. výročí vzniku samostatné České republiky navštívili na pražském hradě výstavu Korunovačních klenotů. Po poměrně dlouhé frontě, která zabrala cca 4,5 hodiny, však mohli žáci

Ve čtvrtek 19. ledna 10 absolventů naší školy předávalo zkušenosti a rady maturantům, kteří právě vyplňují přihlášky na vysoké školy. V zaplněné aule byly představeny  nejen technické a ekonomické obory z různých vysokých škol a univerzit. Děkujeme všem absolventům za účast.

Ve čtvrtek 19. ledna 2023 proběhlo na naší škole druhé kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Deset nejlepších z prvního kola změřilo své síly v řečových dovednostech. Úkolem bylo sehrát ve dvojici scénku na zadané téma. Soutěžící předvedli nejenom výbornou angličtinu, ale

Erasmus+, výběrové řízení na zahraniční mobility pro žáky Sezimácké střední.Registrace do 10. února 2023 u Mgr. Š. Peterkové (peterkova@copsu.cz) V souladu OS 12/2021 Organizace výjezdů do zahraničí je účast na mobilitách programu Erasmus+ podmíněna výběrovým řízením účastníků dle předem vyhlášených

Ve středu 18.1.2023 se na naší škole uskutečnilo 2. kolo STUDENTSKÝCH PREZIDENTSKÝCH VOLEB. Výsledky 2. kola studentských prezidentských voleb na naší škole: Celorepublikové výsledky budou zveřejněny v průběhu dnešního odpoledne na https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby/materialy-a-filmy. Všem děkujeme za účast! Studentský parlament Sezimácké střední a Gabriela Kult Aubraye

V Radiotechnickém kroužku používáme moderní vybavení pro příjem zajímavých stanic - od rozhlasových až po satelitní příjem. Posledních několik setkání jsme se věnovali historii radiotechniky. Klukům se podařilo sestavit retro přijímač s elektronkami (RV12P2000) ze 40. let minulého století. Byli překvapeni, že

Žáci třídy ME2 a ETS2 se ve čtvrtek 5. 1. 2023 zúčastnili exkurze v JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ Temelín.  Součástí exkurze byla i unikátní virtuální prohlídka Reak Tour a prohlídka strojovny. Měli jsme možnost nahlédnout i do prostoru simulátoru, kde se připravují operátoři primárního a

Předvánoční beseda s účastníky Erasmu+ Join us se vydařila. Před zaplněnou aulou tři týmy sdílely své zkušenosti, postřehy a fotky z pobytů Erasmus+ a mnohým spolužákům tak zprostředkovaly výzvu do nového roku – přihlásit se do výběrového řízení na zahraniční mobility,