AP Bosticka

Vážení uchazeči o studium na naší VOŠ,

na této stránce jsme pro Vás zveřejnili názory a postřehy našich úspěšných absolventů vzdělávacího programu Elektrotechnika – mechatronické systémy a jejich zaměstnavatelů. Vždy také uvádíme rok absolutoria a odkaz na absolventskou práci. Přečtěte si sami, jak naši absolventi zúročili své studium v praxi. Věříme, že je toto tou nejobjektivnější reklamou naší školy.

VOŠ Sezimovo Ústí

Jaroslav Čech, DiS.

 • Čech, J. (2011), Řízení a vizualizace vzduchotechniky a plynové kotelny rekreačního objektu Libinské Sedlo, (Absolventská práce), VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.
 • Proč jsem studoval VOŠ? Jako první, co se mi vybaví, je ta skutečnost, že jít na VŠ se mi nechtělo z důvodu [—] její náročnosti a to všeobecně u VŠ (bez ohledu na obor). Předpokládal jsem, že VOŠ bude oproti VŠ přece jen o trochu snazší (logické vysvětlení pro to nemám:-)). Další dost podstatný důvod byl ten, že tato VOŠ se nachází ve stejném místě i zázemích mého předchozího studiua. Obor, který jsem se rozhodl studovat na VOŠ navazoval na mé středoškolské studium, což bylo vlastně nejdůležitější. Už na střední mě bavily pojmy robotika, strong>automatizace, kamery, zabezpečení, regulace… a dozvědět se více o této problematice bylo pro mě dosti lákavé. Nakonec i mnoho mých spolužáků pokračovalo také na VOŠ.

  Co mi dalo studium na VOŠ? Teoretické i praktické zkušenosti! a to nejen ve věci oboru, ale i zkušenosti, které nás připravily pro vstup do zaměstnání. Řekl bych, že pedagogové se velmi snažili nás vůbec kvalitně připravit na naše první zaměstnání. Při studiu bych vyzdvihl hlavně objektivní přístup pedagoga ke studentovi, snahu studenta naučit (trpělivost). Dále potom velmi moderní zázemí, zařízení, pomůcky a hlavně modely potřebné k jednotlivým oborům (pneumatika, robotika, MaR, automatizace atd). Troufám si říci, že škol, které disponují zařízením jako VOŠ v Sezimově Ústí, v ČR moc není (pár škol jsem viděl).

  Dále vyzdvihuji praktickou (podstatnou) část studia i praktika jako takové, které jsme absolvovali u firem. Někteří z nás se později do těchto firem vrátili a pracují nebo tam pracovali. Já osobně jsem znalosti z VOŠ využil již ve dvou zaměstnáních. V prvním jsem se zabýval elektroinstalacemi „Inteligentních domů“ (především automatizace, MaR, zabezpečovací a kamerové systémy, ale samozřejmě i elektro obecně – slaboproud i silnoproud). Můj spolužák i bývalý kolega zde pracuje dosud a troufám si říci, že se z něj stal specialista přes MaR a automatizaci u mnoha výrobců této technologie. Z důvodu přestěhování jsem toto velmi zajímavé zaměstnání opustil a ve svém nynějším zaměstnání se věnuji kamerovým systémům a dříve nebo později chceme rozjet i „Inteligentní automatizaci“.

  Shrnul bych to jednoduše. V dnešním světě, kdy nás zaplavují stovky zařízení, jako jsou chytré telefony, výkonné PC, zařízení počínaje inteligentními čipy pod kůží, až po dopravní prostředky a již zmíněné inteligentní domácnosti, v době, kdy otevírání oken, vytápění bytu, či sledování batolete v dětském pokoji, ovládáme a provádíme online z druhého konce světa, je vlastně nutností se dále zdokonalovat v této problematice, kterou nabízí právě studium na VOŠ v Sezimově Ústí, kterou jsem absolvoval.

  J. Čech

  [-!-]

 • Jardu Čecha jsem potkal na podzim roku 2014 při instalaci nového kamerového systému Panomera. Tento systém byl vytvořen pro německou fotbalovou ligu. [—] O jeho instalaci v Čechách projevila zájem jako první Viktoria Plzeň, pro kterou Jarda celý systém nainstaloval a zprovoznil.

  Na jaře 2015 přešel Jarda pod mé vedení a začali jsme spolupracovat na několika zakázkách. Aktuálně působí na pozici projektového manažera, kde prokazuje nejen své technické znalosti, manažerské schopnosti, ale i schopnost vést tým.

  Vím, že se mohu spolehnout na kvalitně odvedenou práci.

  Michal Kebrle
  manažer technologie
  SUPTel a. s. (www.suptel.cz)

  [-!-]

Martin Kubát, DiS.

 • Kubát, M. (2012), Výroba interface pro měření mozkové aktivity, (Absolventská práce), VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.
 • Martina Kubáta jsme přijali na pozici technika – specialistu se zaměřením na slaboproudé systémy. Po nástupu do praxe velmi dobře navazoval [—] na získané znalosti z vyšší odborné školy, uměl se rychle zorientovat v elektronických systémech a aplikovat postupy v praxi.

  Znalosti Martina Kubáta, získané studiem na Vyšší odborné škole v Sezimově Ústí, hodnotíme jako velmi dobré, na moderní odborné úrovni a pro praxi přínosné. Získaný teoretický potenciál je dobře využitelný v každodenní práci technika a velmi dobře hodnotíme počítačové dovednosti – zvláště znalosti programování a MS Office.

  Jana Blažková
  office manager
  Inovat SE (www.inovat.cz)

  [-!-]

Marek Štěpánek, DiS.

 • Štěpánek, M. (2012), Návrh elektroinstalace a řídicího SW objektu parkhotel Mozolov, (Absolventská práce), VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.
 • U mne (OSVČ) je zaměstnán Marek Štěpánek od prosince 2012. Před tím byl u mne na školní praxi [—] a krátké brigádě.Pro potřeby naší práce jsem využil jeho přehled a znalostí v oblasti elektro, MaR a obecných funkcí PID regulace. Důležitá vlastnost pro mne byla „zájem učit se a chuť pracovat“. Také snaha pochopit nejen věci technické, ale i procesní. Spokojenost z mé strany je velká, a určitě na tom má podíl školní příprava. Myslím, že i Marek je spokojen, ale je lepší se zeptat přímo jeho.

  František Vostřák
  AIRDATA
  Měření a zaregulování vzduchotechniky, revize PPK
  SUPTel a. s. (www.airdata.cz)

  [-!-]

Jiří Boštička, DiS.

 • Boštička, J. (2014),Model vodní elektrárny – elektronika, (Absolventská práce), VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.
 • Na VOŠ v Sezimově Ústí jsem se přihlásil po neúspěšném pokusu o VŠ. [—] Na vysoké škole jsem začínal pozorovat, že nejsem člověk typu, který by chtěl stále jen studovat. Jsem spíše do praxe a ta mi tam chyběla. VOŠ byla ideální volba! Lepší je být úspěšný „vošák“ než zkrachovalý „vejškař“. Dnes pracuji jako elektrokonstruktér ve firmě zabývající se vývojem a výrobou balicích strojů. Téměř každý den využívám znalosti z elektra, informatiky, stojírenství a pneumatiky. Čeho si nejvíce vážím na VOŠ? Přeci toho, že jsem se tu naučil zpracovávat informace a pak je ve správný čas a na správném místě dobře využít.

  J. Boštička

  [-!-]

 • Jirka v naší firmě začal jako elektromechanik na montáži. Po velice krátkém čase přešel na [—] konstrukci elektrorozvaděčů. Je velice šikovný, odborně zdatný a má permanentní ochotu se učit dalším novým věcem. Je spolehlivý, bezkonfliktní a má v sobě něco „jako tah na branku“. Do skupiny elektro (od montážních pracovníků až po konstrukci) se zařadil v pohodě, a odborné znalosti, které získal, postupně upevňuje a rozšiřuje.

  Ing. Miloš Holcner
  výrobní ředitel společnosti
  Viking Masek, a. s. (www.vikingmasek.cz)

  [-!-]

Bc. Petr Rabiňák, DiS.

 • Rabiňák, P. (2014), Model vytápěného domku – elektronika, (Absolventská práce), VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.
 • Po neúspěšném působení na vysoké škole byl pro mě přechod na VOŠ v Sezimově Ústí krokem, kterého nelituji. [—] Díky studiu oboru „Mechatronické systémy“ jsem si prohloubil své středoškolské znalosti elektroniky a mechaniky. Při tvorbě absolventské práce jsem získal smysl pro samostatnou systematickou práci i pro práci týmovou. A protože mi bylo uznáno studium VOŠ, dostal jsem možnost napravit své původně neúspěšné působení na vysoké škole a vystudovat bakalářský studijní obor ve zkrácené formě. Znalosti, které jsem získal na VOŠ pro mě byly a stále jsou přínosem jak v následném studiu na vysoké škole, tak v mé současné práci, kde znalosti aplikuji v praxi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce.

  P. Rabiňák

  [-!-]

Jakub Vacek, DiS.

 • Vacek, J. (2014), Model a řízení inverzního kyvadla, (Absolventská práce), VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.
 • Studium na VOŠ v Sezimově Ústí mi dalo hodně. Především jsem si ujasnil, čemu bych se chtěl v životě věnovat. [—] Velkým přínosem bylo studium matematiky – náplň předmětů je částečně podobná náplni předmětů na VŠ, ale látka je vysvětlována pomaleji a člověk tak vše plně pochopí. To se mi velmi hodilo při pozdějším studiu na VŠ.

  Na VOŠ jsem se naučil řešit technické problémy, navrhovat PID regulátory, prohloubil jsem si znalosti angličtiny a základy programování. To vše využívám při studiu Aplikované informatiky na JČU a v mé současné práci, kde se věnuji vývoji SW.

  J. Vacek

  [-!-]

Vojtěch Kodad, DiS.

 • Kodad, K. (2015), Přístrojové komunikační rozhraní IMS-1 a IMS–2/GPIB, (Absolventská práce), VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.
 • Co mi VOŠ dala? Věděl jsem, že studium bude jednodušší než na vysoké škole, na kterou jsem měl jít původně, ale [—] protože jsem byl rok mimo školu, netroufal jsem si na ni. Na VOŠ v Sezimově Ústí jsem se naučil zajímavým technickým dovednostem, například programování, tvorbě 3-D modelů, a hlavně jsem se naučil pracovat s grafy a vyznat se v nich, což se mi nyní hodí v práci nejvíce. Další výbornou zkušeností na této škole je praxe. Na praxi jsem šel do firmy, která mě okamžitě po ukončení studia zaměstnala, a řekl bych, že zaměstnavatelé jsou se mnou spokojení (usuzuji podle toho, že mi prodloužili smlouvu). Pracuji v Micro-Epsilonu na pozici reklamace a výstupní kontroly. Zde se potřebuji dokonale orientovat v grafech, dle kterých určuji, zda je kontrolovaný senzor v mezích linearity. Pokud není, musím se pokusit z grafu poznat, co je špatně.

  V. Kodad

  [-!-]

Richard Matula, DiS.

 • Matula, R. (2015), Tvorba programu pro tester vodovodních baterií, (Absolventská práce), VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.
 • Protože jsem se po střední škole necítil připravený na vysokou školu, vyšší odborná škola mi dala možnost se na ni připravit. Její hlavní předností je [—] zmíněná příprava na vysokou školu spolu s titulem DiS. Vyšší odborná škola mi pomohla hlavně s matematikou a algebrou, ve které jsem získal určitý základ snižující náročnost vysokoškolské matematiky. Ale znalosti jsem nezískal jen v matematice. Nápomocné jsou i lekce angličtiny, které usnadňují čtení návodů na brigádě (v praxi), pokud není k dispozici ten český, nebo správně přeložit a vyhodnotit chybové hlášení. Vyšší odbornou školu bych vyhodnotil jako vysokou školu na nečisto, protože mísí přednosti vysoké školy a školy střední.

  R. Matula

  [-!-]

Patrik Pavlát, DiS.

 • Pavlát, P. (2015), Řízení otáček turbíny pomocí Wattova odstředivého regulátoru, (Absolventská práce), VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.
 • Dobrý den, chtěl bych vám poděkovat za skvělou přípravu pro praxi p. Patrika Pavláta, [—] který ve firmě EFAFLEX-CZ absolvoval v roce 2015 odbornou praxi. Na základě výsledků v rámci praxe mu bylo nabídnuto pracovní místo ve firmě a musím konstatovat, že spolupráce s ním je skvělá a je přínosem pro firmu.

  Zdeněk Stuchlík
  Vedoucí útvaru kvality | Leitung Qualitätsmanagment
  EFAFLEX – CZ, s. r. o. (www.efaflex.cz)

  [-!-]

Bc. Pavel Vořech, DiS.

 • Vořech, P. (2016),Měřicí ústředna školního fototermického komplexu s programovatelným automatem PLC AMiT, (Absolventská práce), VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.
 • Dobrý den, na zdejší VOŠku jsem se hlásil především proto, že jsem na stejné škole působil už dříve jako žák maturitního oboru. Měl jsem chuť se dál vzdělávat, ale na vysokou školu jsem si nevěřil. [—] VOŠka mi pomohla se na vysokou školu připravit. Na vysoké mě už nepřekvapil kreditní systém, zkoušky, ani fakt, že pravidla si člověk musí nastudovat a řídit se jimi sám, bez neustálého připomínání. To ani nemluvím o tom, že základy vysokoškolské matematiky přišly více než vhod. Jedno je jisté, kdo chce, ten se na této VOŠce může naučit opravdu mnoho. Když jsem nastoupil na vysokou školu, smáli se mi, že mám titul DiS. Když jsem jí dodělal, smál jsem se jim, že oni mají pouze maturitu, protože se ke státnicím ani nedostali. Nenechte se odradit, a kdyby vás zajímalo cokoli ohledně této VOŠky z pohledu bývalého studenta, napište mi a já vám rád odepíšu.

  Pavel (pavel-vorech@seznam.cz)

  [-!-]

Tomáš Brynych, DiS.

 • Brynych, T. (2017), Návrh energeticky úspornějšího řízení udržovací pece, (Absolventská práce), VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.
 • Toho času jsem ještě studoval ve 2. ročníku.
 • Na studium VOŠ (v kombinované diformě) jsem se přihlásil s představou, že mi studium pomůže rozšířit si obzor v oblasti Mechatroniky a pomůže mi (po dokončení studia) v profesním růstu. To jsem ale ještě nevěděl, že budou naučené a získané [—] znalosti ze studia natolik kvalitní a bohaté, že během prvních dvou školních let povýším hned o dva posty výše (díky značnému rozšíření okruhu vědomostí v oblasti Mechatroniky).

  Při nástupu na studium jsem byl zaměstnán u společnosti AEM-C, která je globálním dodavatelem motorových dílů do evropských i japonských značek automobilů, jako elektromechanik výrobních strojů se 7 lety praxe. Díky mému studiu, profesionálnímu a hodnotnému přístupu učitelů k učivu jsem již na konci 4. období na VOŠ v Sezimově Ústí povýšil u stejné společnosti na Specialistu údržby výrobních strojů.

  Studium na VOŠ v Sezimově Ústí z vlastní zkušenosti rád každému zájemci doporučím, protože se mi díky této škole má představa dokonale vyplnila dříve, než jsem čekal.

  T. Brynych, AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH, s. r. o.

  [-!-]

Jan Dvořák, DiS.

 • Brynych, T. (2017), Realizace převodníku IMS-1/IMS-2 pro kmitočtový čítač TESLA BM 526, (Absolventská práce), VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.
 • Pro studium na VOŠ jsem se rozhodl hlavně z toho důvodu, že jsem si nevěřil, že absolvuji kvalitní VŠ. Nechtěl jsem patřit k té skupině studentů, které po prvním nebo druhém roce z VŠ vyhodí. [—] Zároveň jsem se ale bál myšlenky, být spoustu dalších let studentem a doufat, že po škole najdu tak kvalitní zaměstnání, které mě bude bavit a ještě mi dokáže tento čas zúročit.

  Viděl jsem před sebou dvě cesty. Ta první byla zvolit jednoduchý obor na „pseudo VŠ“ a honosně nosit před jménem titul Ing. oboru „Traktorista“ a poté doufat, že s tímto pozlátkem někoho dokážu oslnit. Ve druhé cestě jsem viděl právě VOŠ, kde jsem věřil, že se dokážu za poměrně krátkou dobu naučit praktickým znalostem, které samozřejmě zaměstnavatelé rádi vidí. Tato volba se mi vyplatila dříve, než jsem čekal. V roce 2015 jsem byl ve druhém ročníku a do školy přišla nabídka na práci v průběhu studia. Okamžitě jsem po této příležitosti skočil. Nyní je to již pátý rok, co pracuji stále pro tuto firmu. Podařilo se mi tedy ještě před dokončením této školy to, o co se mnozí absolventi VŠ snaží mnoho let. To je, najít si práci, která mě bude bavit a dobře mě živit.

  J. Dvořák

  [-!-]

Jakub Salzman, DiS.

 • Salzman, J. (2019), Návrh a realizace řídicího komplexu zkušebního zařízení bederních opěrek, (Absolventská práce), VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.
 • Já osobně si myslím, že člověk by se měl vzdělávat celý život. Vzhledem k rychlosti inovací a objevování nových technologií se technické obory neustále posouvají a mění. To je důvodem, proč pro mne byla VOŠ Sezimovo Ústí logickou volbou k rozšíření mých znalostí [—] a dovedností z praxe a jejich obohacení o cenné informace z ostatních oborů.

  Studium bylo díky průmětu mnoha technickými obory poučné a zajímavé. Díky skvělému technickému zázemí školy bylo možné některé věci z praxe vyzkoušet a lépe tím pochopit přednášenou látku a základy potřebné v odborné praxi.

  Dalším velikým kladem je přístup učitelů, kterým bych tímto rád poděkoval, za jejich ochotu a trpělivost. Rozhodně doporučuji všem, kteří chápou, že je třeba držet krok s pokrokem.

  J. Salzman, DiS.
  PLC programátor
  Value 4robotics s. r. o.

  [-!-]

Martin Urban, DiS.

 • Urban, M. (2019), Návrh distribučního zesilovače normálové frekvence, (Absolventská práce), VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.
 • Studium na VOŠ v Sezimově Ústí jsem volil na základě jejího zaměření na automatizaci.[—] Po celou svojí praxi jsem se zabýval hlavně vysokofrekvenční a mikrovlnou technikou a po těch letech jsem chtěl svojí praxi rozšířit o další obor v elektro výrobě. V nynější době se začíná celkem často automatizace uplatňovat ve výrobách, jakožto forma průmyslu 4.0, který se bude v následujících letech rozvíjet a měnit nabídku a poptávku na trhu práce. U nás ve firmě má největší potenciál k rozmachu z automatizace robotizace a já chtěl získat další dovednosti a možné zkušenosti v tomto odvětví.

  Na VOŠ jsme měli možnost nabývat nejen teoretické znalosti, ale i praktické zkušenosti, a to zejména oceňuji v dnešní době. Docela hodně velký dojem na mě udělala vybavenost učeben po HW a SW stránce, takže výuka byla ve všech směrech kvalitní i bohatá. Mezi další klady bych zařadil výuku německého jazyka.

  M. Urban

  [-!-]