AP Bosticka

Vážení uchazeči o studium na naší VOŠ,


na této stránce jsme pro Vás zveřejnili názory a postřehy našich úspěšných absolventů vzdělávacího programu Elektrotechnika – mechatronické systémy a jejich zaměstnavatelů. Vždy také uvádíme rok absolutoria a odkaz na absolventskou práci. Přečtěte si sami, jak naši absolventi zúročili své studium v praxi. Věříme, že je toto tou nejobjektivnější reklamou naší školy.

VOŠ Sezimovo Ústí


Karel Bastl, DiS.

Bastl, K. (2017), Řízení kotelny rodinného domu pomocí PLC AMIT, (Absolventská práce), VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.

Na COP jsem začínal střední školou se zaměřením na Informační technologie a programování. Po odmaturování jsem původně chtěl pokračovat ve stejném oboru na vysoké škole, kde jsem ovšem zjistil, že nejsem studijní typ a nestačí mi pouhé učení z přednášek jako na střední škole, a tak jsem studia zanechal. ... celý text


Martin Urban, DiS.

Urban, M. (2019), Návrh distribučního zesilovače normálové frekvence, (Absolventská práce), VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.

Studium na VOŠ v Sezimově Ústí jsem volil na základě jejího zaměření na automatizaci. ... celý text


Jakub Salzman, DiS.

Salzman, J. (2019), Návrh a realizace řídicího komplexu zkušebního zařízení bederních opěrek, (Absolventská práce), VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.

Já osobně si myslím, že člověk by se měl vzdělávat celý život. Vzhledem k rychlosti inovací a objevování nových technologií se technické obory neustále posouvají a mění. To je důvodem, proč pro mne byla VOŠ Sezimovo Ústí logickou volbou k rozšíření mých znalostí a dovedností z praxe a jejich obohacení o cenné informace z ostatních oborů. ... celý text


Jan Dvořák, DiS.

Dvořák, J. (2017), Realizace převodníku IMS-1/IMS-2 pro kmitočtový čítač TESLA BM 526, (Absolventská práce), VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.

Pro studium na VOŠ jsem se rozhodl hlavně z toho důvodu, že jsem si nevěřil, že absolvuji kvalitní VŠ. Nechtěl jsem patřit k té skupině studentů, které po prvním nebo druhém roce z VŠ vyhodí. ... celý text


Tomáš Brynych, DiS.

Brynych, T. (2017), Návrh energeticky úspornějšího řízení udržovací pece, (Absolventská práce), VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.
Toho času jsem ještě studoval ve 2. ročníku.

Na studium VOŠ (v kombinované diformě) jsem se přihlásil s představou, že mi studium pomůže rozšířit si obzor v oblasti Mechatroniky a pomůže mi (po dokončení studia) v profesním růstu. ... celý text


Bc. Pavel Vořech, DiS.

Vořech, P. (2016), Měřicí ústředna školního fototermického komplexu s programovatelným automatem PLC AMiT, (Absolventská práce), VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.

Dobrý den, na zdejší VOŠku jsem se hlásil především proto, že jsem na stejné škole působil už dříve jako žák maturitního oboru. Měl jsem chuť se dál vzdělávat, ale na vysokou školu jsem si nevěřil. ... celý text


Patrik Pavlát, DiS.

Pavlát, P. (2015), Řízení otáček turbíny pomocí Wattova odstředivého regulátoru, (Absolventská práce), VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.

Dobrý den, chtěl bych vám poděkovat za skvělou přípravu pro praxi p. Patrika Pavláta, který ve firmě EFAFLEX-CZ absolvoval v roce 2015 odbornou praxi. ... celý text


Richard Matula, DiS.

Matula, R. (2015), Tvorba programu pro tester vodovodních baterií, (Absolventská práce), VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.

Protože jsem se po střední škole necítil připravený na vysokou školu, vyšší odborná škola mi dala možnost se na ni připravit. Její hlavní předností je zmíněná příprava na vysokou školu spolu s titulem DiS. ... celý text


Vojtěch Kodad, DiS.

Kodad, K. (2015), Přístrojové komunikační rozhraní IMS-1 a IMS–2/GPIB, (Absolventská práce), VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.

Co mi VOŠ dala? Věděl jsem, že studium bude jednodušší než na vysoké škole, na kterou jsem měl jít původně, ale protože jsem byl rok mimo školu, netroufal jsem si na ni. ... celý text


Jakub Vacek, DiS.

Vacek, J. (2014), Model a řízení inverzního kyvadla, (Absolventská práce), VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.

Studium na VOŠ v Sezimově Ústí mi dalo hodně. Především jsem si ujasnil, čemu bych se chtěl v životě věnovat. ... celý text


Bc. Petr Rabiňák, DiS.

Rabiňák, P. (2014), Model vytápěného domku – elektronika, (Absolventská práce), VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.

Po neúspěšném působení na vysoké škole byl pro mě přechod na VOŠ v Sezimově Ústí krokem, kterého nelituji. ... celý text


Jiří Boštička, DiS.

Boštička, J. (2014), Model vodní elektrárny – elektronika, (Absolventská práce), VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.

Na VOŠ v Sezimově Ústí jsem se přihlásil po neúspěšném pokusu o VŠ. ... celý text

Jirka v naší firmě začal jako elektromechanik na montáži. Po velice krátkém čase přešel na konstrukci elektrorozvaděčů. ... celý text


Marek Štěpánek, DiS.

Štěpánek, M. (2012), Návrh elektroinstalace a řídicího SW objektu parkhotel Mozolov, (Absolventská práce), VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.

U mne (OSVČ) je zaměstnán Marek Štěpánek od prosince 2012. Před tím byl u mne na školní praxi a krátké brigádě. ... celý text


Martin Kubát, DiS.

Kubát, M. (2012), Výroba interface pro měření mozkové aktivity, (Absolventská práce), VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.

Martina Kubáta jsme přijali na pozici technika – specialistu se zaměřením na slaboproudé systémy. Po nástupu do praxe velmi dobře navazoval na získané znalosti z vyšší odborné školy, uměl se rychle zorientovat v elektronických systémech a aplikovat postupy v praxi. ... celý text


Jaroslav Čech, DiS.

Čech, J. (2011), Řízení a vizualizace vzduchotechniky a plynové kotelny rekreačního objektu Libinské Sedlo, (Absolventská práce), VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí.

Proč jsem studoval VOŠ? Jako první, co se mi vybaví, je ta skutečnost, že jít na VŠ se mi nechtělo z důvodu její náročnosti a to všeobecně u VŠ (bez ohledu na obor). ... celý text

Jardu Čecha jsem potkal na podzim roku 2014 při instalaci nového kamerového systému Panomera. Tento systém byl vytvořen pro německou fotbalovou ligu. ... celý text