Kód oboru:26 – 41 – N/.. Elektrotechnika
Vzdělávací program:26 – 41 – N/01 Elektrotechnika – mechatronické systémy
Tři zaměření:Mechatronika, Informační a řídicí technika, Automatizace v energetice
Určeno pro:absolventy středních škol
Druh studia:Vyšší odborné vzdělání
Forma studia:prezenční (denní)
Délka studia:3 roky (6 období)
Způsob ukončení:absolutorium / diplom absolventa
Dosažené vzdělání:Diplomovaný specialista (DiS.)
Logo mechatronika
Učební plánPDF ke stažení

Školné je 1500 Kč za půl roku. Vzdělávání je zakončeno absolutoriem, jehož součástí je obhajoba absolventské práce, zkouška z odborných předmětů a zkouška z cizího jazyka. Absolvent získává titul „diplomovaný specialista“ (DiS.).

Na VOŠ využíváme internetový portál MOODLE, kde naleznete absolventské práce našich absolventů, organizaci studia s kreditním systémem hodnocení, informace k jednotlivým předmětům a možnosti uplatnění absolventů.

Mechatronika

Zaměření Mechatronika představuje synergickou integraci strojírenství, elektrotechniky a počítačového řízení. Jedná se o moderní technický obor, který se zabývá analýzou, syntézou a provozem počítačově řízených  a programovatelných strojů, procesů a zařízení. Mechatronický přístup je nezbytný zejména ve fázích vývoje a výroby, kdy nový produkt získává nové dimenze funkčnosti a stále větší míru inteligence (programovatelnost, samoregulovatelnost, adaptivita, samodiagnostika, komunikace, samoopravovatelnost, a podobně).

Mechatronické vzdělání podporuje paralelní inženýrství – systémový a týmový přístup k vývoji a inovaci technických objektů. Mechatronik disponuje novými schopnostmi a dovednostmi: interdisciplinárnost, systémovost, kreativita. Moderní přístupy ve vývoji a výrobě jsou dnes silně podporovány softwarovými prostředky.

Informační a řídicí technika

Zaměření Informační a řídicí technika je orientováno zejména na analýzu chování systémů, tvorbu jejich počítačových modelů, vizualizaci, návrh a realizaci řídicích algoritmů, programování řídicích systémů (především PLC), návrh regulačních obvodů a programování (C#, webové aplikace). Studenti pracují s moderními řídicími technologiemi a kvalitním počítačovým vybavením. Mnohé učební pomůcky pro modelování a řízení systémů byly vytvořeny v rámci absolventských prací.

Automatizace v energetice

Zaměření Automatizace v energetice je orientováno zejména na elektrické stroje (motory, transformátory), principy elektromechanických přeměn energie, přenos a rozvod elektrické energie, projektování a instalaci elektrického silnoproudého rozvodu v bytových i průmyslových objektech, dimenzování vodičů, základy jištění a uzemňování v rozvodech, výrobu elektrické energie a provoz elektroenergetických soustav.