Logo mechatronika

Kód oboru: 26 – 41 – N/.. Elektrotechnika
Určeno pro: absolventy středních škol
Druh studia: Vyšší odborné vzdělání
Forma studia: kombinovaná (dálková)
Délka studia: 3 roky
Způsob ukončení: absolutorium / diplom absolventa
Dosažené vzdělání: Diplomovaný specialista (Dis.)

Učební plány s výpisem vyučovaných předmětů pro jednotlivá zaměření naleznete v systému MOODLE. V průběhu studia si mohou studenti vybrat zaměření dle svých zájmů a schopností: Mechatronika, Informační a řídicí technika, Automatizace v energetice.

Průběh a délka studia

Kombinované studium probíhá v blocích takzvaných modulech, které umožňují rozdělení látky do snadněji zvládnutelných učebních celků. Student tak velmi dobře ví, jaké dovednosti a vědomosti bude muset na konci modulu prokázat. U neúspěšně zvládnutých modulů má student další možnosti na jeho opravu. Při hodnocení je využíván kreditní systém. Celková délka studia je 3 roky. Vzdělávání je ukončeno absolutoriem a vypracováním absolventské práce.

Školní rok má dvě období. V každém období je 16 týdnů výuky a 3 týdny zkouškového období (stejné jako u denní formy). V 16 ti výukových týdnech probíhá výuka každý pátek obvykle od 13:30 hod. do 19:15 hod., výjimečně (asi dvakrát za období) ve čtvrtek také po 13:30 hod.

Náplň oboru a uplatnění absolventa

Studenti programu  Elektrotechnika – mechatronické systémy  získají  odborné dovednosti a znalosti v oblastech elektroniky, energetiky, strojírenství, komplexní automatizace a výpočetní techniky. Absolventi nacházejí uplatnění například jako manažeři, technici nebo projektanti. Náplň studia Vám mohou přiblížit absolventské práce našich studentů.

  • naši absolventi jsou vysoce ceněny u svých zaměstnavatelů
  • jedna z nejlépe vybavených odborných škol
  • 8 moderních počítačových učeben a specializované laboratoře
  • orientace výuky na odborné kompetence = vysoké uznání absolventů ze strany firem a vysokých škol
  • školní projekty jsou zpracovávány pro renomované firmy (Temelín, Efaflex-CZ)
  • uznávání našich předmětů na některých vysokých školách a následné získání bakalářského titulu ve zkrácené formě studia – smlouva s Jihočeskou univerzitou