Kód oboru:26 – 41 – N/.. Elektrotechnika
Vzdělávací program:26 – 41 – N/01 Elektrotechnika – mechatronické systémy
Tři zaměření:Mechatronika, Informační a řídicí technika, Automatizace v energetice
Určeno pro:absolventy středních škol
Druh studia:Vyšší odborné vzdělání
Forma studia:kombinovaná (dálková)
Délka studia:3 roky (6 období)
Způsob ukončení:absolutorium / diplom absolventa
Dosažené vzdělání:Diplomovaný specialista (DiS.)
Logo mechatronika
Učební plánPDF ke stažení

Školné je 1500 Kč za půl roku. Vzdělávání je zakončeno absolutoriem, jehož součástí je obhajoba absolventské práce, zkouška z odborných předmětů a zkouška z cizího jazyka. Absolvent získává titul „diplomovaný specialista“ (DiS.).

Na VOŠ využíváme internetový portál MOODLE, kde naleznete absolventské práce našich absolventů, organizaci studia s kreditním systémem hodnocení, informace k jednotlivým předmětům a možnosti uplatnění absolventů.

Průběh a délka studia

Školní rok má dvě období. V každém období je 16 týdnů výuky a 3 týdny zkouškového období (stejné jako u denní formy). V 16-ti výukových týdnech probíhá výuka každý pátek obvykle od 13:30 hod. do 19:15 hod., výjimečně (asi dvakrát za období) ve čtvrtek také po 13:30 hod.

Náplň oboru a uplatnění absolventa

Studenti programu  Elektrotechnika – mechatronické systémy  získají  odborné dovednosti a znalosti v oblastech elektroniky, energetiky, strojírenství, komplexní automatizace a výpočetní techniky. Absolventi nacházejí uplatnění například jako manažeři, technici nebo projektanti. Náplň studia Vám mohou přiblížit absolventské práce našich studentů.

  • naši absolventi jsou vysoce ceněny u svých zaměstnavatelů
  • jedna z nejlépe vybavených odborných škol
  • 8 moderních počítačových učeben a specializované laboratoře
  • orientace výuky na odborné kompetence = vysoké uznání absolventů ze strany firem a vysokých škol
  • školní projekty jsou zpracovávány pro renomované firmy (Temelín, Efaflex-CZ)
  • uznávání našich předmětů na některých vysokých školách a následné získání bakalářského titulu ve zkrácené formě studia – smlouva s Jihočeskou univerzitou