Kybernetická bezpečnost – vzorová hodina

Haxagon

V pátek 7. 1. 2022 se měli možnost žáci a pedagogové oboru Informační technologie seznámit,
v rámci vzorové hodiny, s jednou z částí odborné přípravy budoucích odborníků v oblasti kyberbezpečnosti. Vzorovou hodinu vedl David Sýkora ze Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia, kde kybernetickou bezpečnost již vyučují. 

V rámci vzorové hodiny si žáci měli možnost vyzkoušet jednu z mnoha interaktivních úloh připravených na platformě HAXAGON a ověřit si svoje schopnosti při řešení úloh z kybernetické bezpečnosti.