Cena děkana FEL pro absolventa Sezimácké střední

FEL

Prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. udělil CENU DĚKANA FEL

Filipu Veselému – absolventovi naší školy

za výborné studijní výsledky a výrazné odborné akltivity.