Návštěva z VŠB-TUO Fakulty strojní

VSB

Dne 6. 1. 2022 naši školu navštívili přední představitelé strojní fakulty VŠB-Technické univerzity Ostrava pan děkan prof. Ing. Roberta Čepa, Ph.D, vedoucí Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie prof. Ing. et Ing. Mgr. Jana PETRŮ, Ph.D. a doc. Ing. Pagáč Marek, Ph.D. z Centra  3D tisku Protolab.

Představitelé ostravské univerzity si za doprovodu ředitelky školy doc. PhDr. Mgr. Lenky Hruškové, Ph.D, statutárního zástupce Mgr. Miloše Blechy a vedoucí Úseku teoretického odborného vzdělávání a garantky strojírenských předmětů Ing. Ladislavy Káškové prohlédli školu, dílny, odborné učebny fyziky, strojírenství, elektrotechniky, IT a vzdělávací středisko. Současně komunikovali možnou spolupráci s učiteli praktického vyučování, s vedoucím úseku Ing. Janem Pumprem, s panem Kržem a paní doktorkou Ludmilou Opekarovou, v jejíž dikci je spolupráce s firemní sférou, vysokými a základními školami. Všichni zástupci se shodli na tom, že připravovaná spolupráce bude oboustranně výhodná, že není nutno otálet již s některými aktivitami.

První setkání žáků a učitelů VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí a studentů a pedagogů VŠB-TUO proběhne na Dnech otevřených dveří 2022 v Ostravě v kampusu VŠB-TUO od 21. do 22. 1. 2022. Zde budou vytýčeny i další činnosti směřující k podpoře strojírenství.