Volby do školské rady

logo sezimacká střední
#_LOCATIONMAP

Datum / čas
5. 5. 2023 13:00 - 18:00


Školská rada je zřizována při VOŠ, SŠ, COP podle ustanovení § 167 a následujících paragrafů školského zákona.

Počet členů školské rady byl stanoven KÚ na 6.
Funkční období rady je 3 roky.

 Složení školské rady VOŠ, SŠ, COP

  • 2 zástupce jmenuje zřizovatel
  • 2 zástupce budou volit oprávněné osoby (zákonní zástupci a zletilí žáci)
  • 2 zástupce budou volit pedagogičtí pracovníci

Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem školské rady.