Schůzky pro studenty posledních ročníků SŠ

Informativní schůzky určené pro studenty posledních ročníků středních škol.

Na schůzce zástupce Úřadu práce ČR nastíní studentům problematiku přechodu ze studia na trh práce, možnosti dalšího vzdělávání a uplatnění na trhu práce, nabídku služeb poskytovaných ÚP ČR a podmínky, za kterých lze služby využít.

Schůzky probíhají na ÚP ČR – Kontaktní pracoviště Tábor, Husovo nám. 2938, v Informačním a poradenském středisku pro volbu a změnu povolání – IPS, místnost č. 408, 3. patro.

Pokud o uvedenou Informativní schůzku budete mít zájem, domluvte si termín jejího konání
a podrobnosti na tel. čísle 950 165 156 – Mgr. Petra Psotová, případně na e-mailu petra.psotova@uradprace.cz.