Join us / Erasmus +

Erasmus +

Předvánoční beseda s účastníky Erasmu+ Join us se vydařila. Před zaplněnou aulou tři týmy sdílely své zkušenosti, postřehy a fotky z pobytů Erasmus+ a mnohým spolužákům tak zprostředkovaly výzvu do nového roku – přihlásit se do výběrového řízení na zahraniční mobility, které proběhne v únoru 2023.