Rolničkové dny

rolnicka

Dne 21.4.2023 se žáci třídy IT1 zúčastnili veřejné sbírky Rolničkové dny.

Diakonie Rolnička, která pomáhá dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením
z celého Táborska, oslaví v tomto roce 30 let své činnosti.