EDU grant

EDU grant – Nové výukové pomůcky

Naše škola se zapojila do projektu EDU grant. Prvním krokem byla návštěva pojízdné polytechnické laboratoře EDUbus, která zrealizovala pro naše žáky a učitele seminář. Z široké nabídky jsme vybrali pomůcky, které souvisí s výukou a žáky by mohli zajímat.

Dalším krokem je zabezpečení a využívání požadovaných pomůcek, které směřují ke strojírenským oborům. V rámci tohoto projektu škola získá malé obráběcí stroje.

Výuka strojírenských oborů má u nás dlouholetou tradici, podporujeme zavádění inovací do výuky, sledujeme technický pokrok a nové technologie v daném oboru a důležitým faktorem jsou pro nás i požadavky trhu práce a interakce s firmami, které očekávají od našich absolventů konkrétní znalosti a dovednosti. Snažíme se naši školu a její vybavení rozšiřovat o moderní stroje a edukační pomůcky, s čímž souvisí i další vzdělávání a rozšiřování odborných kompetencí našich pedagogů. Naše pojetí výuky vychází z propojení teorie a praxe, proto klademe velký důraz na samostatnou práci žáků, podporujeme je v individuálních žákovských projektech s aktivním využíváním našeho vybavení.

V současné době disponujeme velkými produkčními CNC řízenými stroji – soustružnická a frézovací centra. Vítaným rozšířením budou malé obráběcí stroje, jelikož nám umožní vyrábět malé součástky, určené pro malé a jemné mechanizmy. To se stávajícím zařízením není tak jednoduché, neboť jde o stroje určené pro střední obráběcí produkci.

Malé obráběcí stroje (soustruh, frézka, vrtačka)

V dílnách OV použijeme malé obráběcí stroje jako doplněk k velkým strojům při přípravě materiálu, k výuce základních principů obrábění, výrobě drobných dílů, které jsou na velkých strojích obtížně vyrobitelné. Využít je budeme moci i na kroužku 3D modelování, k výrobě součástek na tištěné modely.

Použití ve všech strojírenských oborech.

  • Využití při odborném výcviku oborů Mechanik programátor, Obráběč kovů a Počítačová grafika k výuce základů obrábění a pochopení základních principů obrábění.
  • Využití v rámci kroužku 3D modelování organizovaném pro žáky naší i jiných škol.
  • Využití pro přípravu materiálu pro práci na CNC stroji.
EDU grant