EDUbus – polytechnická laboratoř

logo_2021

V pátek 10. 3.  navštívila naši školu polytechnická laboratoř EDUbus. Její vybavení měli možnost zhlédnout třídy MP1, MP3, ETS2/SG a vybraní žáci IT2A.

První skupina žáků, se zabývala virtuální a rozšířenou realitou. Žáci se dozvěděli, jak lze využít chytrý mobilní telefon nejen k zábavě, ale také ke vzdělávání. Ve druhé části dostali možnost porovnat rozšířenou a virtuální realitu pomocí 360° fotografií známých světových památek.

Další skupiny si mohli například vyzkoušet práci s termokamerou či měření  veličin jako je teplota, tlak nebo napětí. Žáci informace doslova hltali a sami si vyzkoušeli několik pokusů. Na závěr si lektoři připravili krátký vědomostní test.

Součástí návštěvy byl i odpolední workshop pro vyučující. Tato část byla zaměřena na 3D tisk, stolní obráběcí strojky, vakuum a další zajímavé technologie.

Forma představení byla zajímavá a pro žáky i vyučující přínosná a ti si tak rozšířili své znalosti o další zajímavé technologie.