Kód oboru:26-51-H/01 Elektrikář – programovatelné elektroinstalace
Určeno pro:absolventy středních škol
Druh studia:dálkové
Délka studia:1 roky
Způsob ukončení:Závěrečná zkouška / výuční list
Dosažené vzdělání:Střední odborné vzdělání s výučním listem
Učební plánPDF ke stažení

Elektrotechnický obor pro zájemce, kteří již získali úspěšně výuční list nebo maturitní vysvědčení v jiném oboru a chtěli by si ve zkrácené dálkové formě studia rozšířit profesní kvalifikaci v oblasti elektro.

Pro všechny, kteří by chtěli umět instalovat slaboproudé rozvody a rozvody nízkého napětí, telekomunikační a zabezpečovací zařízení i zapojovat a vyrábět elektronické obvody. Pro zaměstnavatele, kteří mají ve svém elektro provozu zařazené šikovné pracovníky, kterým schází uvedený kvalifikační doklad pro zařazení na žádanou pracovní pozici.

Formy a průběh výuky:

Výuka probíhá formou konzultací podle rozvrhu, který bude předán v září daného školního roku. Výuka je rozvržena na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část probíhá POUZE V PÁTEK, v režimu 7 hodin týdně, obvykle v odpoledních hodinách. OV probíhá skupinově max. 12 studentů, jeden den v týdnu PO-PÁ od 13:30 do 19:15. Rozdělení do skupin proběhne na zahájení školního roku.

Obsah výuky vychází z tříletého studia a učitel předmětu rozvrhuje výuku do časového  plánu.  Hlavním cílem výuky je zvýšit možnosti uplatnění absolventa získáním nové kvalifikace

Uplatnění:

 • U živností a firem při zavádění automatizačních výrobků a zabezpečovací techniky. U spotřebitelů jako servisní technik a montér ve výrobě i stavebnictví;
 • uplatní se při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, mechanik elektronik, autoelektrikář, elektrikář zabezpečovacích zařízení;
 • dále jako opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář firmy, elektrotechnik- údržbář ve výrobních i nevýrobních firmách;
 • v příbuzných oborech montážních a opravářských činností, včetně montáží a oprav PC a spotřební techniky.


Vybrané získané dovednosti:

 • instalace zařízení průmyslové elektrotechniky a elektroniky, technického zabezpečení budov zprovoznění spotřební i domácí elektroniky
 • montážní práce na průmyslových rozvodech a rozvaděčích malého a nízkého napětí
 • instalační práce na elektrotechnických zařízeních, řídících a regulačních rozvodech
 • navrhování sestav a montáž elektronického zabezpečovacího systému objektu
 • provádění základních elektrotechnických měření a diagnostiky
 • instalace zařízení pro příjem satelitního i pozemního TV a rozhlasového vysílání
 • výroba jednoduchého elektronického zařízení v oblasti číslicové techniky i zařízení řízených mikroprocesory
 • instalování a uvedení do provozu zařízení průmyslové a spotřební elektroniky a elektrotechniky
 • instalace komunikačních zařízení, slaboproudých rozvodů a obvodů nízkého napětí
 • čtení technické dokumentace pro elektrotechnická zařízení, vytváření náčrtů, schémat a dokumentů elektronických obvodů na PC za použití návrhových systémů pro elektroniku a generování výstupů pro další výrobu