Mezinárodní strojírenský veletrh Brno

MSV

Naši třeťáci a čtvrťáci se na tuto akci s nadšením vrhli již první den, aby využili široké nabídky vystavovatelů. Předně pak čerstvosti obchodních zástupců, prodejců a techniků, kteří první den ještě s nadšením představovali perly svých výrobních procesů.

Součástí veletrhu je soutěž v CNC programování v řídících systémech FANUC a HEIDENHAIN. Úderem desáté hodiny dopolední se naši neohrožení eMPáci vrhli do nelítostného souboje s dalšími středoškoláky, a to za bouřlivého povzbuzování našich mistrů a dalších členů výpravy. V průběhu soutěže, kdy již přeborníkům docházely síly a vysoká míra stresu z možného nezdaru a nesplnění zadaných úloh byla cítit skrz celý areál výstaviště, přišla žáky podpořit velmi významná delegace. V čele s ministrem průmyslu a obchodu panem Síkelou, předsedou senátu panem Vystrčilem a dalšími zástupci politických stran a průmyslu. I přes takto silnou podporu byli naši žáci po čestném a vyrovnaném boji poraženi. Míra Neumann veze z programování HEIDENHAINu bramborové místo, ve FANUCu jsme obsadili dělené 2. až 6. místo.

O to úspěšnější byla naše Sezimácká střední v soutěži měření na 3D měřicím stroji. V soutěži pro širší veřejnost předvedl neskutečný výkon Luděk Smrž, když v rekordním čase připravil komplexní měření velmi složitého obrobku. Od zástupce společnosti převzal za nejlepší předvedený výkon hodnotnou cenu.

A co dalšího zajímavého na strojařském veletrhu? Slovy nelze popsat, je třeba to vidět osobně, takže nashle zase za rok v Brně.
Veletrh proběhl ve dnech 4. – 7. 10. 2022