Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

Slavili jsme Evropský den jazyků, který se každoročně slaví dne 26. září, je iniciativou Rady Evropy již od roku 2001. Hlavním cílem je zvýšit informovanost o bohaté jazykové rozmanitosti Evropy a motivovat k učení se cizím jazykům. Naši učitelé připravili pro své žáky řadu aktivit zaměřených na původ slov v anglickém jazyce, na převzatá slova v češtině, svátky a národní jídla evropských zemí, význam a typy písma, slavné evropské osobnosti a královské rodiny. Zároveň využili i aktivit oficiálního webu Evropského dne jazyků pro rok 2022.

Šárka Peterková
pondělí 26.9.2022
EP4, ETS4 a IT3 a VOŠ 1
kvíz (soutěž na skupiny) na původ slov v angličtině (z jakého jazyka jsou převzatá). Odpovědi budou psát na bílé tabulky a ukazovat vyučujícímu.

Ivana Dvořáková 
pondělí 26.9.2022
EP3, ME1 a ET1
téma The Royal Family – prezentace v Power pointu + kvíz jako výstup

Matěj Macillis                                                                                                                                                
pondělí 26.9.2022                                                                                                                                              
SG1 – jídla a kuchyně ve Francii, Španělsku a Finsku
ETS2 – jídla a kuchyně v Polsku, Německu a Velké Británii
ESM2 – zvyky ve Finsku, Švédsku a Norsku
MP2 – původy cizích slov
IT3 – různé svátky napříč Evropou (corida atd.)
MP1 – zvyky a jídlo v zemích bývalé Jugoslávie (Slovinsko, Chorvatsko a Makedonie)

Martina Hůnová
pondělí 26.9.2022                                                                                                                                               
EP2
na začátku hodiny krátký výklad o vzniku, významu písma
jazykové hry – křížovky, doplňovací cvičení se zaměřením na téma v 5. lekci – práce, zaměstnání

Lenka Fejtová
pondělí 26.9.2022
IT2A + IT2B – projektová práce – žáci si ve skupině či v páru připraví prezentaci k libovolně vybraným zemí, kde je úředním jazykem angličtina – výstupem je A4 s informacemi a vlastní ústní prezentace.
U ET1 – podobný styl jen s významnými osobnostmi (sportovci, zpěváci, politici – podle preferencí studentů

Hana Filipová                                                                                                                                                
pondělí 26.9.2022 
EP2, ME3, PO2  
přejatá slova v českém jazyce – kvíz /finština, francouzština, italština, maďarština, němčina, norština, polština, španělština, islandština/                                                                                                     
Well- known European meals – práce ve skupině /Norwegian, Swiss, French, Spanish/, prezentace receptu                     
Guess where I am – 20 images from all over Europe

Petra Cimpová  – Erasmus Španělsko