Veletrh práce v Táboře

veletrh prace

Třída EM2 se v rámci praktického vyučování účastnila Veletrhu práce v Táboře pořádaném Jihočeskou hospodářskou komorou. Tato událost poskytla žákům cennou zkušenost a bylo zajímavé zjistit aktuální situaci na trhu práce a jaké možnosti přináší pro čerstvě vystudované lidi ze všech možných oborů. Díky zájmu žáků o spolupráci s vybranými firmami se specializací v technických oblastech jsme získali nové kontakty pro potenciální budoucí podporu žáků, ať už ve formě externích praxí během studia, nebo v podobě budoucích pracovních příležitostí po ukončení vzdělání.